ข่าว

"อาเซียน" ถกแผนพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ลุยอัพเกรด FTA อาเซียนกับคู่เจรจา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

SEOM ถกแผนพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมใหม่ หนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโควิด พร้อมนัดหารือคู่เจรจา มุ่งอัพเกรด FTA เน้นการค้าดิจิทัล MSMEs และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ถกแผนพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมใหม่ หนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโควิด ทั้งด้านสาธารณสุข อาหาร การเกษตร พลังงาน และอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีสูง อาทิ วัคซีน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมนัดหารือคู่เจรจา มุ่งอัพเกรด FTA เน้นการค้าดิจิทัล MSMEs และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 

"อาเซียน" ถกแผนพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ลุยอัพเกรด FTA อาเซียนกับคู่เจรจา

 

 

 

 

 

นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม) ให้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ครั้งที่ 2/53 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยได้มีการหารือถึงข้อริเริ่มที่จะพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคให้แน่นแฟ้น ยิ่งขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการของภาคเอกชนเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน และเพิ่มการมีส่วนร่วมของอาเซียนในห่วงโซ่มูลค่าโลก โดยมุ่งให้ความสำคัญกับสาขาอุตสาหกรรมที่ช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 และความท้าทายในปัจจุบัน อาทิ สาธารณสุข อาหาร การเกษตร พลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง อาทิ วัคซีน และเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยที่ประชุมได้มอบสำนักเลขาธิการอาเซียนศึกษาประเมินแนวทางที่เป็นไปได้ และนำเสนอให้ประเทศสมาชิกพิจารณาต่อไป

 

นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 

นางสาวโชติมา เสริมว่า ที่ประชุมยังได้เตรียมการจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสกับคู่เจรจา FTA ของอาเซียน ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ อินเดีย และแคนาดา เพื่อมุ่งเพิ่มความร่วมมือและยกระดับความตกลง FTA ที่มีอยู่ให้ลึกซึ้งและครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะการค้าดิจิทัล MSMEs ห่วงโซ่อุปทาน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 

"อาเซียน" ถกแผนพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ลุยอัพเกรด FTA อาเซียนกับคู่เจรจา

 

สำหรับในช่วง 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย. 2565) การค้ารวมของไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 41,997.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 18.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ในเดือน เม.ย. 2565 ไทยส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 6,094.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 19% สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก น้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ไก่แปรรูป ผลไม้กระป๋อง และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และไทยนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 4,777.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 22.7% สินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ สินค้าเชื้อเพลิง และสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ