ข่าว

สำนักการระบายน้ำแจงความคืบหน้าการ "ขุดลอกคลอง" ในกรุงเทพฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตจึงมีแผนดำเนินการ "ขุดลอกคลอง" อย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดทางน้ำไหล เก็บขยะวัชพืช ผักตบชวา เพิ่มประสิทธิภาพการรองรับและระบายน้ำในคลองเมื่อมีฝนตก โดยตั้งแต่ปี 2563

     
นายสมศักดิ์  มีอุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้าใน การขุดลอกคูคลอง ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ว่า  กรุงเทพมหานคร  คูคลอง ลำราง ลำกระโดง เป็นทางระบายน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 1,980 คลอง ความยาวรวม ประมาณ 2,745 กิโลเมตร โดยสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตจึงมีแผนดำเนินการ ขุดลอกคลอง อย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดทางน้ำไหล  เก็บขยะวัชพืช ผักตบชวา เพิ่มประสิทธิภาพการรองรับและระบายน้ำในคลองเมื่อมีฝนตก   โดยตั้งแต่ปี 2563  ได้รับงบประมาณดำเนินการไป 138 คลอง ความยาวรวม  282,355 เมตร   ต่อมาในปี 2564 ได้งบขุดลอก 42 คลอง รวมระยะทาง  88,977 เมตร  ส่วนในปี 2565 นี้ได้รับงบประมาณขุดลอก 42คลอง รวมระยะทาง 60,134 เมตร แบ่งเป็นงบประมาณประจำปี 32 คลอง จะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุยายน 2565

  ส่วนที่สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 10คลอง  ขณะนี้อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนมิถุนายนนี้ และจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภาย 90 วัน หากดำเนินการขุดลอกคลองแล้วเสร็จจะเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับและระบายน้ำในคลองเมื่อมีฝนตก 

   อย่างไรก็ตามในระยะเร่งด่วนนี้ ทางสำนักการระบายน้ำได้ใช้แรงงานคน อุปกรณ์ เครื่องจักร ดำเนินการขุดลอกเอง จำนวน 35 คลอง (ต.ค. 63 – พ.ค 65)  โดยเน้น ขุดลอกคลองที่มีสภาพตื้นเขินมาก และอยู่ในพื้นที่ใกล้จุดเสี่ยงน้ำท่วม  
       นอกจากนี้ในปี 2566 สำนักการระบายน้ำ ได้มีแผน การขุดลอกคลอง เพื่อเชื่อมคลองสายหลัก กับ อีก 65 คลอง เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำให้ไหล ไปลงสู่อุโมงค์ และ สถานีสูบน้ำ  แล้วระบายน้ำไปลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา รวมความยาว 393,174 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด