ข่าว

"ฝีดาษลิง" ไทยเจอเข้าเกณฑ์สงสัย 6 ราย ลามแล้ว 42 ประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อัปเดตสถานการณ์โรค "ฝีดาษลิง" ล่าสุด ไทยเจอเข้าเกณฑ์สงสัยแล้ว 6 ราย ลามแล้ว 42 ประเทศ 878 ราย ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ชาย

( 4 มิ.ย.2565) ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานสถานการณ์โรคฝีดาษวานร หรือ "ฝีดาษลิง" (Monkeypox) ทั่วโลก เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. ระบุว่า สถานการณ์ทั่วโลกของโรคฝีดาษลิง ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ที่มีการรายงานผู้ป่วยรายแรก ในประเทศที่ไม่ใช่พื้นที่โรคประจําถิ่นของโรคนี้ ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2565 มีการรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 878 ราย (เพิ่มขึ้น 66 ราย) เป็นผู้ป่วยยืนยัน 782 ราย (เพิ่มขึ้น 76 ราย) และผู้ป่วยสงสัย 96 ราย (ลดลง 10 ราย) ใน 42 ประเทศทั่วโลก (เพิ่มขึ้น 4 ประเทศ)

 

 

 

 

 

 

โดยประเทศที่มีผู้ป่วย "ฝีดาษลิง" สูง 5 ลําดับแรก ได้แก่ 

 

  1. สเปน 208 ราย (ร้อยละ 24) 
  2. อังกฤษ 199 ราย (ร้อยละ 23) 
  3. โปรตุเกส 138 ราย (ร้อยละ 16) 
  4. แคนาดา 66 ราย (ร้อยละ 8) 
  5. เยอรมนี 50 ราย (ร้อยละ 6) 

 

ประเทศใหม่ที่พบผู้ป่วยยืนยัน ได้แก่ อุรุกวัย 4 ราย มอริเชียส 3 ราย เฮติ และ โมรอคโก ประเทศละ 1 ราย 

 

 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ประเทศส่วนใหญ่ พบผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทางกลับจากต่างประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลียและประเทศโมรอกโก พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ มีประวัติกลับจากประเทศในยุโรปแต่ไม่ระบุชื่อ ผู้ป่วยยืนยันส่วนใหญ่ยังคงเป็นเพศชาย วัยเจริญพันธุ์ อายุระหว่าง 20-59 ปี และมีประวัติเป็นชายมีเพศสัมพันธ์กับเพศชาย

สถานการณ์โรคฝีดาษลิงในประเทศไทย ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ยังไม่พบรายงานผู้ป่วยยืนยัน แต่มีรายงานผู้เข้าเกณฑ์ป่วยสงสัยจํานวน 6 ราย (เพิ่มขึ้น 1 ราย) ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อทั้ง 6 ราย

 

ข้อเสนอแนะต่อสถานการณ์โรคฝีดาษลิงในประเทศไทย ได้แก่ 


1. สร้างการประชาสัมพันธ์ในเทศกาล “บางกอกไพรด์” เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงการป้องกันตนเองจากโรคฝีดาษลิง
2. เพิ่มการดําเนินการในสถานที่เสี่ยง เช่น สถานบันเทิง บาร์เกย์ ผับชายรักชาย
    2.1 ดําเนินการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ใช้บริการ 
    2.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ในกลุ่มของผู้ให้บริการในการป้องกันตนเอง 
    2.3 เพิ่มการคัดกรองก่อนเข้ารับบริการ เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ การตรวจรอยโรคที่ผิวหนัง 

3. ในการคัดกรอง ณ ด่านท่าอากาศยาน อาจพิจารณาเพิ่มการคัดกรองในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากมีจํานวนผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศเป็นจํานวนมาก

 

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก โดยผู้อํานวยการภาคพื้นยุโรปขององค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า ในขณะนี้องค์การอนามัยโลกเชื่อว่า การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง อาจไม่สามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น จําเป็นต้องลด ความเสี่ยงอย่างเร่งด่วน ผ่านการสื่อสารที่ชัดเจน การดําเนินการที่นําโดยชุมชน การแยกตัวผู้ติดเชื้อระหว่าง การติดเชื้อ รวมถึงดําเนินการติดตามและตรวจสอบผู้สัมผัสติดต่อกับผู้ติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ โดยในขณะนี้ โรคฝีดาษลิง ยังไม่จําเป็นต้องมีมาตรการเดียวกับที่ใช้ในช่วงการระบาดใหญ่ของโรคโควิด -19 เพราะไวรัส ไม่ได้แพร่กระจายในลักษณะเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามไวรัสดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดต่อไปในระดับสูง
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ