ข่าว

"ตชด." ปลูกป่า ในโครงการ จิตอาสา ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน เฉลิมพระเกียรติ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผบช.ตชด. นำทีม "ปลูกป่า" โครงการ จิตอาสา ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

    วันนี้ (3 มิถุนายน 2565) เวลา 09.00 น.  พลตำรวจโท ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน  เป็นประธานในโครงการ จิตอาสา ตระเวน ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน นักเรียนนายสิบตำรวจ ตลอดจนประชาชนจิตอาสา กว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  โดยได้ร่วมกันปลูกต้นยางนา  จำนวน 300 ต้น เพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในพื้นที่ของศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ   

 

"ตชด."  ปลูกป่า ในโครงการ จิตอาสา ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน เฉลิมพระเกียรติ

   เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  (3 มิถุนายน 2565) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้จัดโครงการจิตอาสา ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัติย์ ช่วยเพิ่มพื้นที่ผืนป่าให้กับชุมชนชายแดนและพื้นที่สาธารณะ รวมถึงเป็นการส่งเสริม รณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคี  "ร่วมคิด ร่วมทำ" ของข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป  ซึ่งกำหนดจัดกรรมในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 พร้อมกันทั่วประเทศ  ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้กว่า 4,350 ต้น 

 

"ตชด."  ปลูกป่า ในโครงการ จิตอาสา ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน เฉลิมพระเกียรติ

 โดยกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 พื้นที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 137 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 พื้นที่ฐานปฏิบัติการบ้านนาป่าน ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ  กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง ม. 4 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง   

 

"ตชด."  ปลูกป่า ในโครงการ จิตอาสา ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน เฉลิมพระเกียรติ

 

"ตชด."  ปลูกป่า ในโครงการ จิตอาสา ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน เฉลิมพระเกียรติ

 

"ตชด."  ปลูกป่า ในโครงการ จิตอาสา ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน เฉลิมพระเกียรติ

 

"ตชด."  ปลูกป่า ในโครงการ จิตอาสา ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน เฉลิมพระเกียรติ

 

"ตชด."  ปลูกป่า ในโครงการ จิตอาสา ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน เฉลิมพระเกียรติ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ