ข่าว

ส่องภาระหน้าที่ 4 "รองผู้ว่าฯกทม." ใครทำอะไรบ้าง หลัง "ชัชชาติ" เซ็นแบ่งชัด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

หลังผู้ว่า "ชัชชาติ" เซ็นแบ่งงาน-มอบอำนาจ 4 "รองผู้ว่าฯกทม." อย่างชัดเจน มาดูภาระหน้าที่หลัก ใครทำอะไรกันบ้าง

(2 มิ.ย.2565) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1269/2565 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร "รองผู้ว่าฯกทม." สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

1. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม มีอำนาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง สำนักเทศกิจ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการคลัง 
ฝ่ายรายได้ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

 

2. รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล มีอำนาจในการสั่ง หรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายโยธา  
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม.

3. ผศ.ทวิดา กมลเวชช มีอำนาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
 
4. นายศานนท์ หวังสร้างบุญ มีอำนาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของสำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

 

โดยให้นายจักกพันธุ์ เป็นรองผู้ว่าฯ กทม.อันดับ 1, นายวิศณุ เป็นรองผู้ว่าฯ กทม.อันดับ 2 ,น.ส.ทวิดา เป็นรองผู้ว่าฯ กทม.อันดับ 3 และ นายศานนท์ เป็นรองผู้ว่าฯ กทม.อันดับ 4 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.นี้เป็นต้นไป

ประกาศมอบอำนาจ แบ่งงาน รองผู้ว่าฯกทม. ประกาศ มอบอำนาจ แบ่งงาน รองผู้ว่าฯกทม. ประกาศมอบอำนาจ แบ่งงาน รองผู้ว่าฯกทม.

affaliate-3
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด