ข่าว

"ผู้ว่าฯ ภูเก็ต" ออกคำสั่ง "ถอดแมสก์" ได้ภายใต้ 4 เงื่อนไข

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ผู้ว่าฯ ภูเก็ต" ลงนามคำสั่ง "ถอดแมสก์" ได้ หากทำกิจกรรมเข้าเงื่อนไข 4 ข้อ นอกนั้น ยังต้องสวม "แมสก์" ป้องกันการแพร่ "โควิด-19" เหมือนเดิม

 2 มิ.ย.2565  จากสถานการณ์การกระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกดีขึ้น และเริ่มผ่อนคลายมาตรการ และกระทรวงสาธารณสุขได้ลดระดับการเตือนภัยลง ให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตให้ปกติ โดยมีการปรับพื้นที่โซนสี โดยเพิ่มจังหวัดสีเขียว 14 จังหวัด  , พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า)  17 จังหวัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต

 

ล่าสุด จังหวัดภูเก็ต โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ลงนามในประกาศคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3660/2565 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยระบุว่า

 

สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง แต่ยังต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับมาตรการสาธารณสุขเพื่อรองรับการเปิดประเทศ จึงเห็นสมควรผ่อนคลายเกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัย โดยสามารถถอดหน้ากากอนามัย (แมสก์) ได้ในกรณี ต่อไปนี้ 

1. ขณะรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม
2. ยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่รัฐ
3. ออกกำลังกาย อยู่ในที่โล่งแจ้งที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
4. บริเวณชายหาด สวนสาธารณะหรือ สนามกีฬาซึ่งห่างจากบุคคลอื่นไม่ต่ำกว่า 2 เมตร
 

แต่ทั้งนี้ก็ยังคงให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานที่ปิดที่อากาศไม่ถ่ายเท และการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก  หากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง อาจเป็นความผิดตาม ม.51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558  และอาจได้รับโทษตาม ม.18 แห่ง พ.ร.บ.สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดออกตามความใน ม. 9 แห่ง พ.ร.บ.สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

 

 

 

Phuket take off the mask

 

 

 

Phuket take off the mask

 

 

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ