ข่าว

พบบัตรเขย่ง "กกต."สั่ง 2 หน่วยเลือกตั้งใหม่"นายกเมืองพัทยา"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กกต."ประกาศเลือกตั้งใหม่ 2 เขต"นายกเมืองพัทยา"วันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย.นี้ หลังพบมีหน่วยเลือกตั้งที่จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียง

จากกรณีที่ กกต. ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่ามีปัญหาบัตรลงคะแนนหายใน เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 และเขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 20 หน่วยละ 1 ใบ ซึ่งผลจากการพิจารณาวินิจฉัยของ กกต.กลาง

 

ล่าสุดวันนี้ (31 พ.ค. 2565 ) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ออกหนังสือด่วนที่สุดที่ ลต(ชบ) 0002/556 เรื่องการออกเสียงลงคะแนนนายกเมืองพัทยาใหม่ มายังเมืองพัทยาพร้อมเอกสารแนบ 2 รายการ

ทั้งนี้ โดยมีเนื้อหาระบุว่าด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือ กกต.ว่ามีคำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนน "นายกเมืองพัทยา" ใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ด้วยปรากฏว่าคณะกรรมการเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาแล้ว ปรากฏว่ามีหน่วยเลือกตั้งที่จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

  • 1.เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2
  • 2.เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 20

จึงอาศัยตามความในมาตรา 105 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 202 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งว่าที่สมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงสั่งยกเลิกของหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวและสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือก

 

โดยดำเนินการในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 เป็นวนออกเสียงลงคะแนนใหม่ และให้ดำเนินการออกเสียงลงคะแนนใหม่ตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2565 โดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการเลือกตั้ง จะมีคำสั่ง

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนในการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ก่อน กกต.จะมีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่ใน 2 เขตดังกล่าวนั้น ปรากฏว่า นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ตัวแทนบ้านใหญ่แสนสุข มีคะแนนนำ ดังนี้

หมายเลข 1 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ได้คะแนน 14,349 คะแนน

หมายเลข 4 นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ได้คะแนน 12,477 คะแนน

หมายเลข 3 นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฆชัย ได้คะแนน 8,759 คะแนน

หมายเลข 2 นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ได้คะแนน 990 คะแนน

 

ภาพ/ข่าว ชัยยศ ผู้พัฒนพงษ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ