ข่าว

DSI จับมือ สบส.คุ้มครอง"เด็กอุ้มบุญ" ป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จับมือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ลงนามความร่วมมือคุ้มครองเด็ก ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (อุ้มบุญผิดกฎหมาย)

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 31 พ.ค.65 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ "ดีเอสไอ" ร่วมกับ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมส่งเสริมบริการสุขภาพ หรือ "สบส." ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ หรือ "เด็กอุ้มบุญ" การสนับสนุน แลกเปลี่ยนข้อมูล อันทำให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์อย่างไม่ถูกต้อง โดยมี พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ และนายอาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นสักขีพยาน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ได้กำหนดกรอบความร่วมมือ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

 

1)    การประสานความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานให้เป็นไปตามกฎหมายทั้งสองหน่วยงาน

 

2)    กรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ พบคดีเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และให้มอบหมายผู้แทนร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ มาให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และ/หรือส่งพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการ 

3)    การเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร สามารถเชื่อมโยงความร่วมมือในการสืบสวน สอบสวน หรือร่วมกันดำเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาญาที่เป็นคดีพิเศษ เว้นแต่การให้ข้อมูลดังกล่าว เป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

 

4)    การสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ร่วมเป็นที่ปรึกษาคดีหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นแล้วแต่กรณี 

 

5)    การพัฒนาบุคลากรระหว่างหน่วยงานร่วมกัน หากแต่ละหน่วยงานมีการฝึกอบรม ดูงาน หรือกิจกรรมอื่นใด สามารถจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมได้

 

6)    การสนับสนุนงบประมาณให้พิจารณาร่วมกันทั้งสองฝ่าย ตามความจำเป็นอย่างเหมาะสม
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ