ข่าว

เช็คเงิน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" มิ.ย.นี้ 1 กลุ่มได้เงินพิเศษเพิ่ม 250 บาท

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อัปเดตวันโอน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" รอบเดือนมิ.ย.นี้ วันที่ 10 กางกระเป๋ารอ รอบนี้มี 1 กลุ่มได้เงินพิเศษเพิ่มสูงสุด 250 บาท

อัปเดตวันโอนเงิน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" จากภาครัฐ 3 กลุ่ม เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงิน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนบุตร เข้าบัญชีแก่ผู้ที่ได้สิทธิ  มีรายละเอียดการโอนเงินในกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 

1. "เงินอุดหนุนบุตร" หรือ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
อายุ 6 ขวบ 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี)
สำหรับผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนขอรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนบุตรได้ด้วยตนเองที่ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้้
-เข้าสู่เว็บไซต์  คลิกที่นี่ 
-กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
-กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
-ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
-กดค้นหาข้อมูล

2. "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" เบี้ยผู้สูงอายุ โดยจะมีการปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือ ตามเกณฑ์อายุ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2565 ดังนี้ 


-อายุ 60-69 ปี     เดิมรับ 600 บาท       เพิ่มอีก 100  บาท เป็น 700 บาท/เดือน  
-อายุ 70-79 ปี     เดิมรับ 700 บาท       เพิ่มอีก 150 บาท  เป็น  850 บาท/เดือน 
-อายุ 80-89 ปี     เดิมรับ 800 บาท       เพิ่มอีก  200 บาท เป็น 1,000 บาท/เดือน 
-อายุ 90 ปีขึ้นไป   เดิมรับ 1,000 บาท    เพิ่มอีก 250  บาท เป็น 1,250 บาท/เดือน

 

3. "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" เบี้ยผู้พิการ 800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ
-อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับ 1,000 บาท
-อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับ 800 บาท
-ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะได้รับเงินเบี้ยผู้พิการ โอนเข้าบัญชีผู้พิการคนละ 800 บาท และได้เงินพิเศษ 200 บาท โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วงวันที่ 22 มกราคม  

ปฏิทินจ่ายเงิน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง"


-เดือนมกราคม 2565      วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 
-เดือนกุมภาพันธ์ 2565   วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
-เดือนมีนาคม 2565        วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 
-เดือนเมษายน 2565      วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
-ดือนพฤษภาคม 2565   วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
-เดือนมิถุนายน 2565      วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
-เดือนกรกฎาคม 2565    วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
-เดือนสิงหาคม 2565      วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
-เดือนกันยายน 2565     วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ