ข่าว

"ฆราวาส"อย่าตัดสินเอง สำนักพุทธฯย้ำมีพ.ร.บ.คณะสงฆ์ กำหนดความผิดชัดเจน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผอ.พศ. ยันพระสงฆ์ประพฤติไม่ดี สำนักพุทธฯมีกฎ มส. ในพ.ร.บ.คณะสงฆ์ กำหนดความผิดชัดเจน ไม่ใช่หน้าที่ของฆราวาสตัดสินถูกหรือผิด

วันที่ 29 พ.ค. 65 นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า พุทธศาสนิกชนย่าถือวิสาสะหรือเอาความคิดของตนเป็นที่ตั้ง เข้าไปก้าวล่วงอำนาจของคณะปกครองสงฆ์ ตั้งตนอยู่เหนือกฎหมาย ทำให้สังคมสับสนความผิดของสงฆ์ ต้องพิจารณาโดยคณะสงฆ์ ซึ่งได้กำหนดไว้ในกฎมหาเถรสมาคม ว่า ด้วยการลงนิคหกรรม ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ อย่างชัดเจน มิใช่หน้าที่ของฆราวาสในการตัดสินหรือชี้ถูกชี้ผิดทุกอย่างมีกระบวนการและวิธีการ ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ

ยืนยันว่า ที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุการณ์พระภิกษุสงฆ์ประพฤติไม่เหมาะสม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ดำเนินการร่วมกับเจ้าคณะปกครองสงฆ์ ตามกระบวนการขั้นตอนอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด  เรื่องพระพุทธศาสนาเรื่องพระภิกษุสงฆ์ เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรอบคอบความละเอียดอ่อน เนื่องจากกระทบต่อความรู้สึกของพุทธศาสนิกชน จึงไม่ปรากฏเป็นข่าวเหมือนกับข่าวทั่วๆ ไป ขอให้พุทธศาสนิกชนเคารพพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคง 

นายสิปป์บวร กล่าวว่า มาตรการและกลไลต่างๆ ในการปกป้องพระพุทธศาสนามีประสิทธิภาพ ประชาชนเชื่อมั่นได้ ขออย่าได้กังวล หากพบเห็นกระทำไม่เหมาะสม ส่งผลต่อพระพุทธศาสนา ของพระภิกษุ บุคคล กลุ่มบุคคล สามารถแจ้งมายังสำนักงานพระพุทธศาสนา สายด่วน 1374 อย่าดำเนินการเองโดยพละการ เพราะอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดกฎหมายบ้านเมืองได้ ระเบียบ กฎหมายกำหนดชัดเจน มิใช่หน้าที่ของประชาชนในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพุทธศาสนิกชนควรให้ความเคารพต่อพระภิกษุสงฆ์

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ