ข่าว

"วัชระ" ร้องปทส. ฟัน ส.ส.ภูมิใจไทย ครอบครองที่ป่าสงวน จ.กระบี่ นับร้อยไร่

"วัชระ" ร้องปทส. ฟัน ส.ส.ภูมิใจไทย ครอบครองที่ป่าสงวน จ.กระบี่ นับร้อยไร่
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วัชระ ร้องปทส. ฟัน สฤษฏพงษ์ ส.ส.ภูมิใจไทย ครอบครองที่ป่าสงวนจ.กระบี่นับร้อยไร่ ย้ำต้องทำมาตรฐานเดียวกับปารีณา

(27 พ.ค.65)เมื่อเวลา 14.10 น.นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึง พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์  ผบก.ปทส. กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายกับนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.พรรคภูมิใจไทย กรณีแจ้งทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.ว่าครอบครองที่ดิน ภ.บ.ท. 5 จึงขอให้ตรวจสอบว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนป่าเขาขวาง-ป่าโคกยาง-ป่าช่องบางเหรียงอ.เหนือคลอง จ.กระบี่หรือไม่ ผิดกฎหมายหรือไม่ 

ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงในการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ของนายสฤษฏ์พงษ์ กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2562 บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน เลขที่ 62151008663 ที่ดิน ภ.บ.ท. 5 หมายเลข 164/49 หมู่ 8 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ จำนวน 100ไร่ มูลค่าปัจจุบัน 8,200,000 บาท ได้แจ้งการครอบครองที่ดิน ภ.บ.ท. 5 ในนามของตนเอง และแจ้งในชื่อของนางเยาวดี เกี่ยวข้อง (ภริยา) ในหน้าที่ 9 ลำดับที่ 20  และแสดงสำเนาใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 2 ใบ เป็นของนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง 1 ใบ คือ เอกสารใบ ภ.บ.ท. 11/เล่มที่ ก.2833142 เลขที่ 46 ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2551 เลขสำรวจที่ 164/49 หมู่ 8 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ได้รับเงินจากนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง จำนวนเงิน 330 บาท (สามร้อยสามสิบบาทถ้วน) และสำเนาใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ของนางเยาวดี เกี่ยวข้อง เอกสารใบ ภ.บ.ท. 11/เล่มที่ ก.2833142 เลขที่ 44เลขสำรวจตามที่อยู่ดังกล่าว จำนวนเงิน 330 บาท (สามร้อยสามสิบบาทถ้วน) ดังปรากฏในเอกสารยื่นบัญชีทรัพย์สินของนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส. พรรคภูมิใจไทย ที่สำนักงาน ป.ป.ช. แล้วนั้น

 

"วัชระ" ร้องปทส. ฟัน ส.ส.ภูมิใจไทย ครอบครองที่ป่าสงวน จ.กระบี่ นับร้อยไร่

 

 

นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จึงร้องเรียนให้ดำเนินการตรวจสอบว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่

1.ประชาชนแจ้งเบาะแสว่าจำนวนที่ดินที่นายสฤษฏ์พงษ์ และภริยาครอบครองนั้น มีมากประมาณถึง 500 ไร่ จริงหรือไม่และมีมากกว่าที่แจ้งต่อ ป.ป.ช. จริงหรือไม่ โดยกระจายการถือครองในรูปแบบ สปก. แบ่งให้ประชาชนจำนวนหนึ่งถือครองแทนในบริเวณดังกล่าวหรือไม่

2.การครอบครองที่ ภ.บ.ท. 5 ทั้งจำนวนดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติชื่อป่าเขาขวาง-ป่าโคกยาง และป่าช่องบางเหรียง จ.กระบี่ จริงหรือไม่ ถ้าปรากฏเป็นจริงก็เท่ากับเป็นการบุกรุกครอบครองป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ ซึ่งบุคคลผู้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ควรกระทำผิดกฎหมายเสียเอง หากไม่เคารพกฎหมายแล้วจะไปเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนได้อย่างไร

จึงขอให้ ผบก.ปทส. เร่งดำเนินการสอบสวนตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกรณีที่ดินของน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อดีตส.ส. ราชบุรี โดยด่วนที่สุดต่อไป และในวันจันทร์ที่ 30 พ.ค.นี้ นายวัชระ จะได้ไปยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมป่าไม้เพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายกับนายสฤษฏ์พงษ์อีกทางหนึ่งด้วย

 

"วัชระ" ร้องปทส. ฟัน ส.ส.ภูมิใจไทย ครอบครองที่ป่าสงวน จ.กระบี่ นับร้อยไร่

 

"วัชระ" ร้องปทส. ฟัน ส.ส.ภูมิใจไทย ครอบครองที่ป่าสงวน จ.กระบี่ นับร้อยไร่

 

"วัชระ" ร้องปทส. ฟัน ส.ส.ภูมิใจไทย ครอบครองที่ป่าสงวน จ.กระบี่ นับร้อยไร่

 

"วัชระ" ร้องปทส. ฟัน ส.ส.ภูมิใจไทย ครอบครองที่ป่าสงวน จ.กระบี่ นับร้อยไร่

 

"วัชระ" ร้องปทส. ฟัน ส.ส.ภูมิใจไทย ครอบครองที่ป่าสงวน จ.กระบี่ นับร้อยไร่

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด