ข่าว

วันนี้ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" โอนเงินงวดสุดท้ายเข้าบัญชี กดเงินสดได้เต็ม ๆ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" บัตรคนจน 22 มิ.ย. 65 โอนเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีวันนี้ กลุ่มไหนได้เงินพิเศษเพิ่มรีบดูด่วน งวดสุดท้ายของเดือนนี้กดเงินสดได้เต็ม ๆ

อัปเดตการโอนเงินเยียวยา "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" บัตรคนจน ประจำเดือนมิถุนายน 2565  โดยกรมบัญชีกลาง โอนเงินตามไทม์ไลน์ที่กำหนดเอาไว้ ให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13.5 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเก่าที่มีการลงทะเบียนไว้แล้ว  โดยในเดือนนี้กรมบัญชีกลางจะเริ่มทะยอยโอนเงินค่าครองชีพเข้าบัญชีผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยแต่ละรอบจะมีเงินโอนเข้าบัญชีแตกต่างกัน 

สำหรับไทม์ไลน์ในการโอนเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" บัตรคนจน ประจำเดือนมิถุนายน 2565  มีดังนี้

วันที่ 1 มิถุนายน 2565  
-วงเงินซื้อสินค้า  200 และ 300 บาท
-ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย
-ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
-ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
-ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)
(ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไป)


วันที่ 18 มิถุนายน 2565 

-เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน
-เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้ชำระเอง 
ส่วนเกินที่ประชาชนจ่ายมาจะได้รับเงินคืนทุกวันที่ 10 ของเดือนเท่านั้น (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)
 

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 
-โอนเงินเบี้ยความพิการรับเงิน 1,000 บาท
เพิ่มเงินเบี้ยความพิการ จำนวน 200 บาท ถึงเดือน กันยายน 2565 จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน  
-เงิน "เบี้ยผู้สูงอายุ" ตามโครงการเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ โดยจะเพิ่มให้ผู้สุงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในอัตรา 100-250 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย. 65
(กดเป็นเงินสดได้ และสามารถทบในเดือนถัดไปได้)

 "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" บัตรคนจน  กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยเข้าลงทะเบียนรับ "บัตรสวัสดิการรัฐแห่งรัฐ" รอบใหม่ในเดือนส.ค.นี้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างให้ธนาคารของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น  ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เสนอเงื่อนไขการจัดทำระบบเพื่อลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ในรอบใหม่นี้ 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ