ข่าว

"ลิเบอเรเตอร์" เฮ คลังอนุมัติใบอนุญาต เดินหน้า ธุรกิจ NEWS และ Fintech ตามแผน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ลิเบอร์เรเตอร์" เฮ กระทรวงการคลัง อนุมัติใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พร้อมเดินหน้าธุรกิจ NEWS และ Fintech ตามแผนต้น มิ.ย.

(27 พ.ค.65) นายกฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS ประกาศข่าวดีในการทำธุรกิจใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นได้เฮอีกครั้ง หลังบริษัทฯรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า
 

บริษัท ลิเบอเรเตอร์ จำกัด ("ลิเบอเรเตอร์") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม จะกลายเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจร และตัวแทนธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด" และได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 นั้น

 

โดย "บล.ลิเบอเรเตอร์" ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทครบวงจร  แบบ ก จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 

กฤษฎา  พฤติภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS
 

ขณะนี้ บล.ลิเบอเรเตอร์ พร้อมแล้วสำหรับการดำเนินการตามขั้นตอนสุดท้ายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะสามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้อย่างเต็มที่ต่อไป

    

นายกฤษฎา ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทฯอยู่ระหว่างการเตรียมงานแถลงข่าว การเริ่มธุรกิจ Fintech อย่างเข้มข้น ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2565 นี้ ซึ่งจะเผยให้เห็นถึงภาพโครงสร้างธุรกิจโฉมใหม่ของ NEWS และบุกเบิกธุรกิจ Fintech ให้เติบโตขยายสู่วงกว้างได้ในตลาดประเทศไทย เหมือนกับธุรกิจ Fintech ที่เติบโต
อย่างก้าวกระโดดในภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก

\"ลิเบอเรเตอร์\" เฮ คลังอนุมัติใบอนุญาต เดินหน้า ธุรกิจ NEWS และ Fintech ตามแผน
 

logoline