ข่าว

พระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตร สมณศักดิ์ "หลวงปู่สี"พระเกจิดัง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระสี สิริญาโณ หรือ "หลวงปู่สี" เป็น พระราชวัชรสิริมงคล วิมลภาวนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าศรีมงคล จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.65  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "หลวงปู่สี"  พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนา  วัดป่าศรีมงคล จ.อุบลราชธานี 

ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระสี สิริญาโณ เป็น พระราชวัชรสิริมงคล วิมลภาวนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าศรีมงคล จังหวัดอุบลราชธานี

 

มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

พระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตร สมณศักดิ์ "หลวงปู่สี"พระเกจิดัง

 

พระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตร สมณศักดิ์ "หลวงปู่สี"พระเกจิดัง

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด