ข่าว

ครบรอบ 33 ปี อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ประชาชน 532 คน ร่วมรำ "ฉลองยิ่งใหญ่" 

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ยกฐานะเป็น อ.ศรีรัตนะ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2532 รำลึกถึงบรรพบุรุษผู้สร้างบ้านแปงเมือง เชิดชูคุณความดี ผู้ที่ได้ร่วมพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า 

วันที่ 26 พ.ค. 65 หลังจากผ่อนคลายในสถานการณ์โควิด-19 เป็นช่วงเวลาที่หลายคนกำลังหาสถานที่ท่องเที่ยวกัน รวมถึงสถานที่ใหม่ ๆ เพื่อการพักผ่อน โดยเฉพาะการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ ขณะนี้หลายพื้นที่เปิดประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก น่าไปท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

 

ล่าสุดผู้สื่อจังหวัดศรีสะเกษ แนะนำชวนท่องเที่ยว อ.ศรีรัตนะ ซึ่งวันนี้ฉลองงานสำคัญบริเวณสนามหน้าที่ว่าการ อ.ศรีรัตนะ โดยมีนายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีรัตนะ เป็นประธานในงานเฉลิมฉลอง อำเภอศรีรัตนะ ครบ 33 ปี "ศรีรัตนะเมืองงาม 33 ปี รำลึกคุณความดี ร่วมสร้างบ้านแปงเมือง"

ครบรอบ 33 ปี อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ประชาชน 532 คน ร่วมรำ "ฉลองยิ่งใหญ่" 

 

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประชาชนชาว อ.ศรีรัตนะ ทั้งชาย-หญิง จำนวน 532 คน แต่งกายด้วยชุด 4 เผ่าไทย ประกอบด้วย เผ่าส่วย ลาว เขมร และเยอ อย่างสวยงาม เข้ามาร่วมรำประกอบเพลง 33 ปี ศรีรัตนะ เพลงศรีรัตนะเมืองงาม เพลงเสน่ห์สาวศรีรัตนะ และเพลงออนซอนอีสาน ซึ่งนายอำเภอศรีรัตนะ ได้ร้องเพลง เสน่ห์สาวศรีรัตนะ โดยมีประชาชนร่วมรำประกอบเพลงเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ 

 

หลังพิธีรำฉลองแล้ว ยังได้ร่วมกันปลูกต้นลำดวน ต้นไม้ประจำ จ.ศรีสะเกษ ไว้ที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการ อ.ศรีรัตนะ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายกเทศมนตรีตำบลศรีรัตนะ นายก อบต.ทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนชาว อ.ศรีรัตนะมาร่วมพิธีจำนวนมาก  

 

ครบรอบ 33 ปี อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ประชาชน 532 คน ร่วมรำ "ฉลองยิ่งใหญ่" 


 

ครบรอบ 33 ปี อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ประชาชน 532 คน ร่วมรำ "ฉลองยิ่งใหญ่" 

 

นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีรัตนะ กล่าวว่า เดิม อ.ศรีรัตนะ มีพื้นที่อยู่ในเขตการ ปกครองของ อ.กันทรลักษ์ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 5 มี.ค.2524 กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ โดยใช้ชื่อว่า "กิ่งอำเภอศรีรัตนะ" มีการแบ่งท้องที่การปกครองออกจาก อ.กันทรลักษ์

 

และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้งเป็นอำเภอ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 106 ตอนที่ 83 หน้าที่ 249 ลงวันที่ 25 พ.ค.2532 และได้ยกฐานะเป็น อ.ศรีรัตนะ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2532 ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้สร้างบ้านแปงเมือง เชิดชูคุณความดีของผู้ที่ได้ร่วมพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน 

 

อันเป็นการเกิดประโยชน์ซึ่งส่งต่อมายังชนรุ่นหลังในเขตพื้นที่ อ.ศรีรัตนะ ให้ได้รับริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง ไม่ต้องลำบากเดินทางไกล เพื่อไปติดต่อราชการ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญในทุกๆ ด้าน ทำให้พี่น้องประชาชนมีความกินดีอยู่ดี สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

 

และชาวอำเภอศรีรัตนะทุกภาคส่วน ได้ถือแนวทางเฉลิมฉลองครบรอบ 33 ปี อ.ศรีรัตนะในครั้งนี้ รวมพลัง ร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจ กันพัฒนา อ.ศรีรัตนะ ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป 

 

ครบรอบ 33 ปี อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ประชาชน 532 คน ร่วมรำ "ฉลองยิ่งใหญ่" 

 

ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ศรีสะเกษ
 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ