ข่าว

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ทดลองปล่อย "นกแก๊ก" คืนสู่ป่าห้วงน้ำเขียว จ.ตราด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เกาะกูด" ยังคงมีพืชพรรณหลากชนิดที่ เป็นอาหารของนกเงือกอยู่ และมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพที่จะติดตั้งโพรงรังเทียมเพื่อให้นกแก๊กทำรังและสืบเผ่าพันธุ์ต่อไป

วันที่ 25 พ.ค.65 นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัตผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า นายธนกร ไชยอรรถ กำนันตำบลเกาะกูด และนางสาวอุฬาริกา กองพรหม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว สังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันเปิดการทดลองปล่อยนกแก๊กคืนสู่ป่าห้วงน้ำเขียว อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 

 

ภายใต้ "โครงการปล่อยนกแก๊กคืนสู่ธรรมชาติ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์บนเกาะกูด" โดยในครั้งนี้ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเกาะกูด โดยได้รับการสนับสนุนจาก Soneva Foundation 

 

 

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ทดลองปล่อย "นกแก๊ก" คืนสู่ป่าห้วงน้ำเขียว จ.ตราด

 

นางสาวอุฬาริกา กองพรหม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่า ทั่วโลกมีนกเงือกทั้งหมก 57 ชนิด ในประเทศไทยสามารถพบนกเงือกได้ถึง 13 ชนิด ซึ่ง "นกแก๊ก" ถือว่าที่เป็นนกเงือกที่มีขนาดเล็กที่สุดที่พบในประเทศไทย และเป็นชนิดที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี

 

อีกทั้งสวนสัตว์เปิดเขาเขียว องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สามารถเพาะขยายพันธุ์ในกรงเลี้ยงได้  ปัจจุบันนกเงือกในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพที่ถูกคุกคาม ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากการถูกล่า ทำให้นกเงือกสูญพันธุ์ไปจากหลายพื้นที่ของประเทศ รวมทั้งบนเกาะกูดแห่งนี้ด้วย

 

การทดลองปล่อยครั้งนี้ จะปล่อยนกแก๊กจำนวน 1 คู่ ที่ตัวผู้ติดเครื่องรับสัญญาณวิทยุติดตามตัว เพื่อการติดตามหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ความสำคัญในการทดลองปล่อยนกแก๊กครั้งนี้ เพื่อที่จะศึกษาถึงการปรับตัวของนกแก๊ก ต่อพื้นที่ป่าบนเกาะกูด เนื่องจากนกในกลุ่มนกเงือกกินผลไม้เป็นอาหารหลัก และสัตว์ขนาดเล็กหลายชนิด นกเงือกจึงมีส่วนสำคัญในการช่วย กระจายพรรณไม้และควบคุมประชากรสัตว์ขนาดเล็ก ทำให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศได้  

 

ในอดีตเกาะกูดเป็นพื้นที่ธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่เคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกแก๊ก แต่ปัจจุบันไม่พบนกแก๊กบนเกาะกูดมาหลายปีแล้ว และจากการสำรวจเบื้องต้นของโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก พบว่า "เกาะกูด" ยังคงมีพืชพรรณหลากชนิดที่ เป็นอาหารของนกเงือกอยู่ และมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพที่จะติดตั้งโพรงรังเทียมเพื่อให้นกแก๊กทำรังและสืบเผ่าพันธุ์ต่อไปบนเกาะกูดได้ตามธรรมชาติ

 

เกาะกูดจึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการดำเนินโครงการปล่อยนกแก๊กคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนต่อไป
 

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ทดลองปล่อย "นกแก๊ก" คืนสู่ป่าห้วงน้ำเขียว จ.ตราด

 

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ทดลองปล่อย "นกแก๊ก" คืนสู่ป่าห้วงน้ำเขียว จ.ตราด

 

เป้าหมายการดำเนินโครงการฯ นำนกแก๊กกลับคืนสู่ธรรมชาติของเกาะกูดอีกครั้ง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์ฯ ซึ่งในการคัดเลือกพื้นที่ พบว่า บริเวณน้ำตกห้วงน้ำเขียว มีความเหมาะสมต่อการเป็นจุดทดลองปล่อยนกแก๊กคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องจากสำรวจเบื้องต้น พบต้นไม้ที่มีศักยภาพในการใช้เป็นโพรงรังถึง 27 ชนิด และพบชนิดพันธุ์ไม้กว่า 49 ชนิด ในจำนวนนี้เป็นพืชอาหารของนกเงือกไม่น้อยกว่า 32 ชนิด

 

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ทดลองปล่อย "นกแก๊ก" คืนสู่ป่าห้วงน้ำเขียว จ.ตราด

 

ศูนย์ข่าวคมชัดลึกภาคตะวันออก

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด