ข่าว

"เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนต่อขยาย" วันนี้ ลงทะเบียนอีก 1.5 ล้านเช็คเลย

เปิดเงื่อนไข "เราเที่ยวด้วยกัน" เฟส 4 หลัง ที่ประชุม ครม. เคาะเพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ์ ขยายเวลาถึงวันที่ 30 กันยายน นี้

ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเพิ่มจำนวนสิทธิโครงการ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4"   อีก 1.5 ล้านสิทธิ พร้อมทั้งขยายระยะเวลาไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวให้ประชาชนมีเกิดการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกอบการภายในประเทศ พร้อมเช็คสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนต่อขยาย

 

คุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

1. มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
2. มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันลงทะเบียน
3. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
4. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com 
5. มีแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" 
6. ให้ความยินยอมแก่โรงแรม/ที่พัก ในการส่งข้อมูลการจองและข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ธนาคารกรุงไทยฯ ในฐานะผู้จัดทำระบบให้รัฐบาล และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
7. ต้องไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทยในการเดินทางในช่วงเวลาเดียวกัน
8. ต้องไม่ใช้สิทธิจองโรงแรม/ที่พักและไม่ใช้E-Voucher ในพื้นที่จังหวัดภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน

 

วิธีการลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
2. อ่านและกดยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
3. กรอกข้อมูล และยืนยันรหัส OTP ที่ได้รับ
4. รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน (ภายใน 3 วัน) หลังจากยืนยันการลงทะเบียน
5. ดาวน์โหลด ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบน App "เป๋าตัง" (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมี G-Wallet) เพื่อเตรียมการใช้จ่ายสำหรับโครงการ

 

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ สำหรับประชาชน

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
หมายเหตุ เบอร์ลงทะเบียนที่ใช้รับสิทธิ ต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอปฯ "เป๋าตัง"
2. ได้รับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ
3. ดาวน์โหลด + ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบน App "เป๋าตัง" ซึ่งเป็น App หลักในการใช้จ่าย
4. จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน (ร้อยละ 60) ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทรสำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม
5. ได้รับ voucher สำหรับ check-in โรงแรม
6. จองบัตรโดยสารเครื่องบินตามช่องทางปกติ และชำระเงินเต็มจำนวน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
7. Check-in เข้าพักตามวันที่กำหนด (ในระหว่างการเข้าพักจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวเป็นรายวันสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ)
8. Check-out
9. เข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับใช้สิทธิค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
10. ได้รับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไข (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ลงทะเบียนใช้สิทธิ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ)

**กรณีเดินทางโดยเครื่องบินซึ่งจะลงทะเบียนรับสิทธิได้ เมื่อ check-out แล้ว เท่านั้น**

 

วิธีการติดตั้งแอป "เป๋าตัง" สามารถติดตั้งได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. เปิดแอปฯ APP Store หรือ Google Play หรือ Play Store รองรับโทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0+ ขึ้นไป 
หรือ iPhone ที่มี iOS 9.0+ ขึ้นไป
2. พิมพ์ค้นหา "เป๋าตัง" ในช่องค้นหา
3. เลือก "GET" หรือ เลือก "ติดตั้ง"
4. เมื่อติดตั้งเสร็จ เปิดแอป "เป๋าตัง"
5. ให้ความยินยอมจัดการจัดการข้อมูลยืนยันตัวตน
6. เตรียมบัตรประชาชน
7. ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
8. ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน และกรอกเบอร์โทรศัพท์ เพื่อรับรหัส OTP
9. ใส่รหัส OTP 6 หลัก ที่ได้รับจากโทรศัพท์มือถือ
10. กรอกข้อมูล บัตรประชาชน
11. เลือกวิธีการ ยืนยันตัวตน

ขั้นตอนการติดตั้งแอป "เป๋าตัง"

กรณียืนยันตัวตนด้วยบัญชี Krungthai NEXT

1. เข้าสู่ Krungthai NEXT
2. ระบุรหัส PIN Krungthai NEXT
3. กดปุ่มดำเนินการบนแอป "เป๋าตัง"
4. กรอดรหัส OTP โดยรหัสจะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ ที่ผูกกับ Krungthai NEXT
5. ตั้งค่ารหัส PIN
6. ยืนยันรหัส PIN

**ลูกค้าต้องใช้บัญชี Krungthai NEXT ที่มีหมายเลขบัตรประชาชนเดียวกับแอปฯ เป๋าตัง**

 

กรณียืนยันตัวตนด้วย การสแกนใบหน้า

1. เตรียมแสกนใบหน้า
2. แสกนใบหน้า (สามารถข้ามได้ หากโทรศัพท์ไม่มีกล้องหน้า/ชำรุด)
3. ตั้งค่ารหัส PIN
4. ยืนยันรหัส PIN
5. เปิดใช้งานระบบแสกนใบหน้า หรือ แสกนลายนิ้วมือ
6. ยอมรับ เงื่อนไขการใช้งานแอป "เป๋าตัง" (ผู้ขอใช้บริการต้องยอมรับเท่านั้น)
7. ขณะระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานจะพบข้อความบนการ์ดว่า "กำลังตรวจสอบข้อมูล"
8. หากลงทะเบียนสำเร็จจะแสดงการ์ด Wallet ดังภาพ เพื่อให้สมัครใช้บริการ

 

ข่าวที่น่าสนใจ