ข่าว

เช็กด่วน "ลูกเกษตรกรสวนยาง" มอบทุนการศึกษาเรียนปริญญาตรี ทุนละ 4 แสน 10 ทุน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ข่าวดี "ลูกเกษตรกรชาวสวนยาง" กยท.มอบทุนการศึกษาเรียนปริญญาตรี ทุนละ 4 แสน 10 ทุน 4 ล้านบาท เพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ดีให้ลูกชาวสวนยาง หวังสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดการพัฒนาอาชีพการทำสวนยางที่มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ดีเดย์ยื่นรับทุน 1 มิ.ย. นี้

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  เปิดเผยว่า กยท.เปิดรับสมัครคัดเลือก "บุตรเกษตรกรชาวสวนยาง" เพื่อให้ "ทุนการศึกษา" ระดับปริญญาตรีปี 65 ในหลักสูตรสาขาเกี่ยวข้องกับ "ยางพารา"และสถาบันการศึกษาที่ กยท.กำหนด แก่ "บุตรของเกษตรกรชาวสวนยาง"ที่ขึ้นทะเบียนกับกยท.จำนวน 10 ทุน ทุนละ 400,000 บาท ต่อเนื่องจนจบปริญาตรีเป็นเวลา 4 ปี เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ "เกษตรกรชาวสวนยาง" ภายใต้การจัดสรรงบประมาณตาม ม.49(5) ของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558  

       เช็กด่วน "ลูกเกษตรกรสวนยาง" มอบทุนการศึกษาเรียนปริญญาตรี ทุนละ 4 แสน 10 ทุน

 

ทั้งนี้สถานบันการศึกษาและหลักสูตรสาขาที่ กยท. กำหนด ได้แก่

 

-มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้  จำนวน 1 ทุน  

 

-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอร์ลิเมอร์ จำนวน 1 ทุน  

 

-มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร จำนวน 1 ทุน  

 

-ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวนศาสตร์ สาขาวนศาสตร์ จำนวน 1 ทุน

 

- ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  จำนวน 1 ทุน  

 

 

       เช็กด่วน "ลูกเกษตรกรสวนยาง" มอบทุนการศึกษาเรียนปริญญาตรี ทุนละ 4 แสน 10 ทุน

 

-มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จำนวน 1 ทุน  

 

-ม.สงขลาฯ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(เกษตรศาสตร์) จำนวน 2 ทุน  

      เช็กด่วน "ลูกเกษตรกรสวนยาง" มอบทุนการศึกษาเรียนปริญญาตรี ทุนละ 4 แสน 10 ทุน

 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ จำนวน 1 ทุน

 

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอร์ลิเมอร์ จำนวน 1 ทุน 

 

ส่วนคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับทุนการศึกษา นอกจากจะเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของ "เกษตรกรชาวสวนยาง" ยกเว้นบุตรบุญธรรมแล้ว จะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี  ไม่เป็นผู้ต้องโทษตามคำพิพากษาในคดีอาญา ไม่อยู่ระหว่างการสมัครขอรับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่น หรือเคยได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้วในสาขาที่เกี่ยวกับทุนการศึกษา

 

และที่สำคัญ "บุตรของเกษตรกรชาวสวนยาง" ที่ขอรับทุนการศึกษา จะต้องสอบเข้าเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ กยท.กำหนดไว้
ในปีการศึกษา 2565 ให้ได้ก่อน โดยจะต้องมีหลักฐานการตอบรับเข้าศึกษา จากสถานบันการศึกษานั้น ๆ

สำหรับ "เกษตรกรชาวสวนยาง" ที่ต้องการให้บุตรขอรับทุนการศึกษาสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ กยท. ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ กยท. www.raot.co.th   หรือ www. Rubber.co.thและกรอกข้อมูลการสมัครให้เรียบร้อย  

 

จากนั้นให้ไปยื่นที่ กยท.เขต/จังหวัด/สาขา ตามที่ตั้งสวนยางของผู้ขอรับทุนการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน2565 -15 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ กยท. จะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนจากคุณสมบัติตามที่ กยท. กำหนดเท่านั้น โดยจะพิจารณาจากความมุ่งมั่นในการนำความรู้ที่เรียนมาไปพัฒนา "อาชีพการทำสวนยาง" รายได้ของครอบครัว ความมั่งมั่นสู่ความสำเร็จในสาขาที่เรียน  บุคลิกภาพ มนุษยน์สัมพันธ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น  ผลการเรียนในระดับมัธยมปลาย และความสามารถพิเศษอื่นๆ

 

การให้ทุนการศึกษา "บุตรเกษตรกรชาวสวนยาง" ดังกล่าวเพื่อต้องการสร้างบุคลากรในท้องถิ่นที่มาจากบุตรเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง ให้มีความรู้ความสามารถเรื่องยางพาราและเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้เกิดแนวคิดร่วมในการพัฒนาอาชีพการทำสวนยางและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับยางพาราให้เพิ่มมากขึ้น ช่วยพัฒนาอาชีพการทำสวนยางในอนาคตให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ผู้ว่าการ กยท.กล่าวในตอนท้าย
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด