ข่าว

"อาบ อบ นวด" ดีเดย์เปิด 1 มิ.ย. สายเมื่อยเช็คมาตรการคุม โควิด ก่อนใช้บริการ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สายเมื่อยเตรียมตัว ศบค.ผ่อนคลายมาตรการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ "อาบ อบ นวด" ดีเดย์เปิด 1 มิ.ย. เช็คมาตรการคุม โควิด ก่อนใช้บริการ

(20 พ.ค. 2565) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 โดยที่ประชุมมีมติผ่อนคลายมาตรการ โดยอนุญาตให้สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบ อบ นวด หรือสถานประกอบการคล้ายกัน เปิดให้บริการเฉพาะในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) และพื้นที่เฝ้าระวัง (พื้นที่สีเขียว) โดยจำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการให้บริการไม่เกิน 24.00 น. ตามมาตรการที่กำหนด

ทั้งนี้ การเปิดให้บริการ ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. แล้วแต่กรณี สำหรับแผนการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในส่วนของสถานบริการ สถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบ อบ นวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันพื้นที่ในการเปิดดำเนินการ ได้แก่

 

 • พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า)
 • พื้นที่เฝ้าระวัง (พื้นที่สีเขียว)

 

ลักษณะการเปิดให้บริการ (เริ่ม 1 มิ.ย. 2565) กำหนดดังนี้

 • เวลาในการให้บริการ - จำหน่าย และ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 24.00 น.
 • งดบริการเครื่องดื่มที่มีการใช้แก้วร่วมกัน
 • งดกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้)
 • การให้บริการที่มีการคลุกคลีและสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้า จะต้องสวมหน้ากาก
 • อาบ อบ นวด สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

"อาบ อบ นวด" ดีเดย์เปิด 1 มิ.ย. สายเมื่อยเช็คมาตรการคุม โควิด ก่อนใช้บริการ

 

มาตรการสำหรับผู้ให้บริการ

 1. พนักงาน นักร้อง นักคนตรี และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับวัคชีนครบตามเกณฑ์ รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น
 2. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกวัน ด้วย Thai Save Thai (TST) หรือ App.อื่น ๆ
 3. ตรวจพนักงานทุกคนด้วย Antigen Test Kit (ATK) ทุก 7 วัน แล: เมื่อมีอาการหรือมีความเสี่ยง
 4. ถือปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention (UP)

 

มาตรการสำหรับผู้รับบริการ

 

 1. ผู้รับบริการต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น
 2. ถือปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention (UP)
 3. ประชากรกลุ่ม 608 แนะนำ ให้ "งดหรือเลี่ยง" การเข้ารับบริการ

 

มาตรการสำหรับสถานประกอบการ

 

 1. สถานบริการฯ ที่จะเปิดดำเนินการ ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.ทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2+ และปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Settingตลอดจนควบคุมกำกับพนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 2. มท. กทม. สธ. และ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ประเมิน อนุญาต และติดตามกำกับอย่างใกล้ชิด โดยอนุญาตให้เปิดดำเนินการเฉพาะสถานบันเทิงที่ขึ้นทะเบียนสถานบริการ/สถานประกอบการและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.
 3. จัดพื้นที่ให้บริการ โดยมีระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อย 1 เมตร หรือให้เป็นไปตามมาตรการที่ราชการกำหนด
 4. มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีเป็นอาคารปิดและใช้เครื่องปรับอากาศ ควรเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลา และอาจติดตั้งเครื่องฟอกอากาศตามความเหมาะสม
 5. จัดให้มีการตรวจสอบผู้รับบริการว่า เป็นผู้ที่รับวัคชีนครบถ้วน รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น

"อาบ อบ นวด" ดีเดย์เปิด 1 มิ.ย. สายเมื่อยเช็คมาตรการคุม โควิด ก่อนใช้บริการ

นอกจากนี้ ยังมีการปรับระดับพื้นที่สถานกรณ์ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป โดยเหลือพื้นที่เฝ้าระวังสูง 46 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวัง 14 จังหวัด และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว 17 จังหวัด (นำร่องบางพื้นที่ 12 จังหวัด)


"อาบ อบ นวด" ดีเดย์เปิด 1 มิ.ย. สายเมื่อยเช็คมาตรการคุม โควิด ก่อนใช้บริการ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ