ข่าว

คาดไม่เกิน 5 ปี "มหาวิทยาลัยรัฐ" จ่อถูกควบรวมจากปัจจัยเหล่านี้ เช็คเลย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วิกฤติซ้อนวิกฤติ เกิดการแย่งชิงเด็กเข้าเรียน บางสถาบันเปิดหลักสูตรครู แต่ทำได้ระยะหนึ่งสถาบันอุดมศึกษาที่รอด ต้องเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย แนวโน้มไม่เกิน5ปี "มหาวิทยาลัยรัฐ" จ่อถูกควบรวบจากปัจจัยเหล่านี้ เช็คเลย

ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้สัมภาษณ์ “คมชัดลึกออนไลน์” ถึงปรากฏการณ์บ้งครูอาจารย์และทิศทางในอนาคตของสถานศึกษาทุกระดับในประเทศไทย ว่า บ้งครูอาจารย์ปรากฏชัดในสถานศึกษาเอกชน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อความอยู่รอดหลังเจอวิกฤติซ้อนวิกฤติส่วน มหาวิทยาลัยรัฐ หรือสถาบันการศึกษาของรัฐใช่ว่าจะรอด

 

"ช่วงนี้ มหาวิทยาลัยรัฐ อยู่ในกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ ตามระบบTCAS65 (ทีแคส)กลุ่มมหาวิทยาลับราชภัฏอยู่ในขั้นตอนทีแคส4 แต่ละรอบเด็กถอนเข้า-ออก ต้องรอให้ยืนยันสิทธิ์สรุปตัวเลขเมื่อเด็กรายงานตัวคาดประมาณเดือนมิถุนายนเพราะเปิดเรียนเดือดกรกฏาคมเปิดเทอม แต่จากข้อมูลเบื้องต้นสรุปตัวเลขเด็กเรียนมากขึ้น"

3 ปัจจัยทำไมเด็กเรียน มหาวิทยาลัยรัฐ น้อยลง

  • 1.เด็กเกิดน้อย ทำให้เด็กประถม  เด็กมัธยม และเด็กเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาน้อยลงตามไปด้วย

 

  • 2.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

 

  • 3.ค่านิยมปริญญาเปลี่ยนไป คนรุ่นใหม่มุ่งเป็นเถ้าแก่ เรียนทางลัด เรียนที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องรอ 4ปีก็มีงานทำ

 

“เด็กเกิดน้อย โควิด-19 ระบาด คนไทยเลิกเห่อปริญญา กระทบ มหาวิทยาลัยรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน เมื่อเด็กเข้าเรียนน้อยลงค่าเทอมที่เป็นรายได้หลักของมหาวิทยาลัยก็ลดลง แต่มหาวิทยาลัยมีรายจ่ายมากมาย ครูอาจารย์ต้องหาเด็กมาเรียน เห็นชัดว่าโรงเรียนเอกชนกว่า 300 แห่งเมื่อปี 2564 ต้องปิดกิจการ ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชนก็จ่อปิด ส่วนมหาวิทยาลัยรัฐ การบริหารไม่คล่องตัวเพราะไม่มีเงินเดินต่อลำบากและได้รับแรงกดดัน”

อนาคตมหาวิทยาลัยเอกชนจะปิดกิจการ หรือขายกิจการ ขายให้ประเทศจีนหลายมหาวิทยาลัยแล้ว เนื่องจากจีนมีมหาวิทยาลัยในประเทศไม่เพียงพอ อนาคตเด็กและเยาวชนจีนจะมาเรียนในประเทศไทยมากขึ้น

 

มหาวิทยาลัยรัฐ อยู่ได้ เพราะรัฐยังอุ้มอยู่ แต่ในระยะยาวมหาวิทยาลัยรัฐก็อยู่ลำบาก หากไม่มีช่องทางหารายได้เลี้ยงตัวเองแทนการพึ่งพารัฐเพียงอย่างเดียว ปีการศึกษา 2565 เห็นชัดมหาวิทยาลัยรัฐเมื่อรับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าก็เปิดหลักสูตรผลิตครูเพื่อดึงเด็กเข้าเรียน หลังจำนวนเด็กลดลงจำนวนมาก

 

“สภาวะแบบนี้ส่อควบรวมมหาวิทยาลัยรัฐ  โดยมหาวิทยาลัยรัฐขนาดใหญ่จะเข้าควบรวมมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก ทำให้มหาวิทยาลัยขนาดเล็กจะกลายเป็นเพียงวิทยาเขตเท่านั้น จะเห็นภาพชัดเจนขึ้น คาดไม่เกิน 5 ปี”

 

ข้อเสนอแนะ สำหรับมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์ที่นักศึกษาลดลง การแก้ปัญหาโดยวิธีเปิดหลักสูตรที่กำลังเป็นที่นิยมของผู้เรียน(สายครู) หรือใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ น่าจะใช้ได้ไม่นาน เพราะสุดท้ายจะไม่มีเด็กอยู่ดี ทางออกมหาวิทยาลัยควรมีดังนี้

 

1.ควรลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

 

2.ปรับ Mindset บุคลากรว่ามหาวิทยาลัยไม่ใช่ขุมทรัพย์ที่จะทำรายได้มหาศาลอีกแล้ว 

 

3.ปรับเปลี่ยนระบบการทำงาน รูปแบบการจัดการศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป 

 

4.ปรับบทบาทมหาวิทยาลัยให้สอดรับกับพันธกิจใหม่ แสวงหาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนพันธกิจใหม่ที่ต้องอาศัยเครือข่ายความร่วมมือ นั่นคือมหาวิทยาลัยที่จะอยู่รอด จะต้องเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด