ข่าว

กรมวิชาการเกษตร จับมือ สธ. ยกระดับพัฒนาวิจัยพืช "กัญชา กัญชง" ในครัวเรือน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมวิชาการเกษตร จับมือกับกระทรวงสาธารณสุข ทำบันทึกข้อตกลงยกระดับพัฒนาวิจัยพืช "กัญชา กัญชง" ในครัวเรือนและเพื่อการแพทย์ ดันเศรษฐกิจประเทศ เตรียมแจกกล้าประชาชน 1 ล้านต้น ตามนโยบายรัฐบาล

นายระพีภัทร์   จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร(กวก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการใช้ประโยชน์ "กัญชา กัญชง" ในครัวเรือนทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเมื่อ 19 พ.ค. 2565 เพื่อร่วมกันยกระดับการพัฒนาวิจัยพืช "กัญชา กัญชง" ที่ปลูกในประเทศไทยให้นำมาใช้ทางการแพทย์และสุขภาพหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดันพืชดังกล่าวให้เป็น "พืชเศรษฐกิจ" ใหม่สร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกระดับทั้งเกษตรกร ประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจทุกประเภท

กรมวิชาการเกษตร จับมือ สธ. ยกระดับพัฒนาวิจัยพืช "กัญชา กัญชง" ในครัวเรือน

 

ทั้งนี้จะร่วมมือกันในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของทั้งสององค์กร และองค์กรภายนอก ทั้งสถานศึกษา ภาคเอกชน ในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ที่ดีนำส่งเสริมแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรปลูกเพื่อนำไปสู่การแปรรูปผลผลิตเพิ่มมูลค่าทางการตลาดสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่ประเทศ

      กรมวิชาการเกษตร จับมือ สธ. ยกระดับพัฒนาวิจัยพืช "กัญชา กัญชง" ในครัวเรือน

 

โดยกรมวิชาการเกษตรจะรับหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย ทดลองและพัฒนา "พันธุ์กัญชา กัญชง" ที่เหมาะสมกับประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปลูกเพื่อการแพทย์และครัวเรือน โดยเตรียมต้นกล้า "กัญชา กัญชง" ทั้งจากการเพาะเนื้อเยื่อและจากเมล็ดพันธุ์ เพื่อแจกประชาชนไม่น้อยกว่า 1 ล้านต้นตามนโยบายของรัฐบาล

กรมวิชาการเกษตร จับมือ สธ. ยกระดับพัฒนาวิจัยพืช "กัญชา กัญชง" ในครัวเรือน

 

โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.กระทรวงสาธารณสุขและนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้มอบให้ กวก.ขยายพันธุ์โดยเฉพาะสายพันธุ์ไทย ที่มีความต้านทานโรครวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การแนะนำตามระบบการจัดการแปลงการเกษตรที่ดี(GAP)เพื่อให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกในอนาคต  

 

ซึ่งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาคเกษตรกร ในการขับเคลื่อนงานศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุง "พันธุ์กัญชา กัญชง" รวมถึงสนับสนุนผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ต้องการศึกษาวิจัย นอกจากนั้นยังรวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับอนุญาตซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

     กรมวิชาการเกษตร จับมือ สธ. ยกระดับพัฒนาวิจัยพืช "กัญชา กัญชง" ในครัวเรือน

 

โดยปัจจุบันกรมได้มีการศึกษาวิจัยที่ศูนย์วิจัยพัฒนาและปรับปรุง "พันธุ์กัญชา กัญชง" ในพื้นที่ของกรมทุกภูมิภาคเพื่อศึกษาหาพันธุ์ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ได้พันธุ์ดีทนโรค –แมลง และมีผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุดทั้งในการใช้ระดับครัวเรือนและการแปรรูปในระบบอุตสาหกรรม

 

นอกจากนั้นกรมอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดรับกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังจากที่ก่อนหน้านั้น "กัญชา กัญชง" เป็นพืชที่กฎหมายกำหนดเป็นยาเสพติด จึงขาดการวิจัยและพัฒนาพันธุ์เมื่อมีการปลดล็อกภาครัฐจึงต้องเร่งการศึกษาวิจัยพัฒนาพันธุ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้ของประเทศ 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด