ข่าว

ตั้งเป้า "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." 2565 คนออกมาใช้สิทธิร้อยละ70

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ตั้งเป้า เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 คนออกมาใช้สิทธิร้อยละ70 ใช้เจ้าหน้าที่ถึง 167,298 คนดูแลการเลือกตั้ง นับคะเเนนที่หน่วยและประมวลผลนับคะแนนออนไลน์

กทม.ซักซ้อมการประมวลผลคะแนนและทดสอบระบบรายงานผลคะแนน เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 2565 และ ส.ก. ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง โดยการเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯกทม. ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 -17.00 น. กรุงเทพมหานคร มีความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้ง ฯ เรียบร้อยแล้วในทุกด้าน เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปโดยเรียบร้อย สุจริตโปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดทุกขั้นตอน 
 

ทั้งนี้ กทม. ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ 70 เนื่องจากผู้สมัครมีการลงพื้นที่หาเสียงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ ไม่ได้มีการเลือกตั้งมานาน ประชาชนกระตือรือร้นในการใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ หากประชาชนที่มารอใช้สิทธิในช่วงเวลา 17.00 น. แต่ยังมีคิวรออยู่เป็นจำนวนมาก ขอให้มั่นใจว่าทุกคนที่มาแสดงตนภายในเวลาที่กำหนดจะได้ใช้สิทธิแน่นอน ซึ่งในขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด หากในเวลา17.00 น. ยังคงมีประชาชนรอใช้สิทธิอยู่ให้กรรมการประจำหน่วยตรวจสอบจำนวนและกั้นคิวเฉพาะผู้ที่มาทันเวลาเพื่อให้สามารถใช้สิทธิได้ตามที่ตั้งใจ 
 

สำหรับการสนับสนุนด้านบุคลากรเพื่อสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 167,298 คน ประกอบด้วย กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 61,353 คน  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 13,634 คน  อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 13,634 คน  เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 405 คน ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร จำนวน 78,272 คน 

 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน ป้ายกระดานสำหรับปิดประกาศหน้าที่เลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จะได้ตรวจรับวัสดุ อุปกรณ์ทั้งหมด ณ สำนักงานเขตเพื่อให้พร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งในวันถัดไป

 

การเตรียมการด้านสถานที่ กรุงเทพมหานคร โดย 50 สำนักงานเขต ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งเป็นหน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 6,817 หน่วย  แบ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ตั้งอยู่ในอาคาร 2,956 หน่วย และเป็นเต็นท์ 3,861 หน่วย จัดเตรียมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งระดับเขต สถานที่ประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง สถานที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ ทั้งก่อนวันเลือกตั้ง และหลังวันเลือกตั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

สำหรับแนวทางการนับคะแนน และการรายงานผลคะแนนในการเลือกตั้งฯ ครั้งนี้ จะเป็นการนับคะแนนพร้อมกันทั้งในส่วนของผู้สมัครผู้ว่าฯกทม และ ส.ก. ณ หน่วยเลือกตั้ง แยกกระดานคะแนนผู้ว่าฯ กับ ส.ก. ซึ่งได้กำชับให้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับการนับคะแนนที่มีโทนเสียงต่างกัน หรืออาจใช้ผู้นับคะแนนเป็นเพศหญิงและชาย  เพื่อป้องกันความสับสน 

 

เมื่อแต่ละหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนแล้วเสร็จให้นำหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ พร้อมทั้งแบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งมาส่งที่สำนักงานเขต   โดยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลแต่ละเขตจะมีการบันทึกข้อมูลผลคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้งผ่านทางระบบประมวลผลคะแนน  ซึ่งจะถูกส่งไปยังศูนย์ประมวลผลใหญ่  เพื่อรวบรวมและประมวลผลในภาพรวมของ 50

ตั้งเป้า เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 2565 คนออกมาใช้สิทธิร้อยละ 70 ตั้งเป้า เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 2565 คนออกมาใช้สิทธิร้อยละ 70

สำนักงานเขตที่ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ซึ่งกำหนดให้เป็นสถานที่ประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง ได้ติดตั้งจอรายงานผลคะแนนให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้ติดตามบริเวณลานช้าง และโถงชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา  นอกจากนี้จะมีการแถลงข่าวรายงานผลคะแนนเป็นระยะโดย กกต.ทถ.กทม. จนกระทั่งรวบรวมคะแนนเลือกตั้งแล้วเสร็จทุกหน่วยเลือกตั้ง จากนั้นจึงสรุปผลคะแนนเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลอย่างเป็นทางการ

 

นายสมชัย  สุรกาญจน์กุล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้มีการนำระบบประมวลผลนับคะแนนออนไลน์มาใช้ ซึ่งเคยใช้จัดการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในปี 56 สามารถประกาศผลและนับคะแนนได้อย่างรวดเร็ว จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการประมวลผลด้วยระบบออนไลน์ครั้งนี้จะเป็นไปด้วยแม่นยำและเรียบร้อย สำหรับขั้นตอนการนับคะแนนนั้นไม่ได้เป็นความลับแต่อย่างใด ประชาชนทั่วไปและผู้แทนผู้สมัครที่ได้มีการแต่งตั้งไว้ สามารถติดตามการนับคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งได้ จึงทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการนับคะแนนจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริตแน่นอน

 

สำหรับผู้พิการ คนชรา ทุพลภาพ ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง กฎหมายกำหนดให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสามารถให้ความช่วยเหลือพาไปลงคะแนนได้ และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิดจะแยกออกไปใช้สิทธิ ณ คูหาพิเศษ โดย กรรมการประจำหน่วยจะนำหีบไปให้หย่อนเพื่อไม่ให้ต้องเดินออกมาจากคูหา นอกจากนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังในการใช้สิทธิเลือกตั้ง เมื่อใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือต้องรอให้แห้งก่อนทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งเพื่อป้องกันหมึกเลอะจนทำให้กลายเป็นบัตรเสีย และงดการถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง หรือในหน่วยเลือกตั้งโดยเด็ดขาด
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ