ข่าว

ประกันสังคม เช็ค "เงินชดเชยโควิด" แต่ละมาตราได้เท่าไหร่ กี่วันเบิกเงินได้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ประกันสังคม เช็ค "เงินชดเชยโควิด" แต่ละมาตรการได้เงินเท่าไหร่ เบิกจ่ายได้กี่วันต้องใช้เอกสารอะไรบ้างดูรายละเอียดที่นี่

สำนักงานประกันสังคม อัปเดตอัตราการจ่าย "เงินชดเชยโควิด" สำหรับผู้ประกันตนในระบบ ประกันสังคม  ไม่ว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ไหน เตรียมรับสิทธิชดเชยการขาดรายได้จากการติดเชื้อโควิด-19 โดยผู้ประกันตนแต่ละมาตราจะได้รับ "เงินชดเชยโควิด" ประกันสังคม ที่แตกต่างกันออกไป  สำหรับ "เงินชดเชยโควิด" ผู้ประกันตนทุกมาตราจะได้รับ เงินชดเชยโควิดประกันสังคม ดังนี้

"เงินชดเชยโควิด" ประกันสังคม มาตรา 33


กรณีลาป่วย รับค่าจ้าง 30 วันแรกจากนายจ้าง หากพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วัน สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยเป็นต้นไป รับเงินทดแทน ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

-กรณีเจ็บป่วยทุกกรณีรวมป่วยโควิด

-ขาดรายได้ นายจ้างจะรับผิดชอบค่าจ้าง 30 วันแรกของปีตามกฎหมาย-แรงงาน หากเกิน 30วัน ยื่นชดเชยรายได้กับสำนักงานประกันสังคมได้รับ 50%ของค่าจ้างไม่เกิน15000 บาท
 

เอกสารประกอบการยื่นเบิก


1.สปส.2-01
2.ใบรับรองแพทย์ที่แพทย์สั่งหยุดงานตัวจริง
3.หนังสือรับรองนายจ้าง
4.สำเนาบช.ธนาคารหน้าแรก  บัญชี ตัวเต็ม
5.สถิติวันลาป่วยทั้งปีที่ลาป่วย

"เงินชดเชยโควิด" ประกันสังคม  มาตรา 39
รับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50 โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน (4,800 บาท) ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์และส่งเงินสมทบ 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันเข้ารับการรักษา

 

"เงินชดเชยโควิด" ประกันสังคม  มาตรา 40
รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามทางเลือก 1-2-3 โดยพิจารณาเอกสารหลักฐานและใบรับรองแพทย์และส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนใช้สิทธิ์

 

ผู้ประกันตนสามารถยื่นรับ "เงินชดเชยโควิด" และรับประโยชน์เงินทดแทนได้ภายใน 2 ปี โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม แล้วส่งทางไปรษณีย์ และแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ทางสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการและโอนเงินเข้าบัญชีให้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคม คลิกที่นี่ หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ดูน้อยลง

ประกันสังคม เช็ค \"เงินชดเชยโควิด\" แต่ละมาตราได้เท่าไหร่ กี่วันเบิกเงินได้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ