ข่าว

"สินมั่นคงประกันภัย" ยื่นฟื้นฟูกิจการ"ศาลล้มละลายกลาง" ยันยังดูแลลูกค้า

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สินมั่นคงประกันภัย" ยื่นฟื้นฟูกิจการต่อ"ศาลล้มละลายกลาง" ยันยังดูแลลูกค้า ปรับแผนหาเเหล่งทุนใหม่ ปรับโครงสร้างทุน เปลี่ยนเงื่อนไขชำระหนี้

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายวานว่า บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK ได้ทำหนังสือแจ้งถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางของบริษัท โดยระบุว่า
ตามที่ สำนักงาน คปภ. ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 65 ซึ่งกำหนดรายละเอียดในกรณีการขอความยินยอมยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทประกันวินาศภัย โดยคณะกรรมการของบริษัทได้เห็นชอบเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอฟื้นฟูกิจการ

ภายหลังจากสำนักงาน คปภ.ได้พิจารณาคำขอดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 65 คปภ.จึงได้ยินยอมเป็นหนังสือต่อบริษัทฯ ให้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางต่อไป ในการนี้บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ในวันที่ 17 พ.ค. 65 บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางแล้ว โดยบริษัทฯ ขอชี้แจงสาระสำคัญของคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ดังนี้

1. บริษัทฯ ในฐานะลูกหนี้ เป็นผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง

2. บริษัทฯ เสนอบริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้เป็นผู้ทำแผน

3. แนวทางของแผนฟื้นฟูกิจการในเบื้องต้น มี 3 ข้อ

- การหาแหล่งเงินทุนใหม่และปรับโครงสร้าง โดยเฉพาะการเพิ่มทุนเพื่อระดมทุนจากผู้ร่วมทุนใหม่ เพื่อนำมาใช้ชำระหนี้ เพื่อปรับโครงสร้างทุนให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

- การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ ขยายเวลาชำระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ เสนอชำระหนี้ด้วยการแปลหนี้เป็นทุน

- การศึกษาและจัดเตรียมแผนและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจประกันภัยให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

"สินมั่นคงประกันภัย" ยื่นฟื้นฟูกิจการ"ศาลล้มละลายกลาง" ยันยังดูแลลูกค้า

"สินมั่นคงประกันภัย" ยื่นฟื้นฟูกิจการ"ศาลล้มละลายกลาง" ยันยังดูแลลูกค้า

ทั้งนี้ การฟื้นฟูกิจการเป็นไปเพื่อการแก้ไขปัญหาภาระหนี้ค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยโควิด ด้วยวิธีการที่มีกฎหมายของรับ และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยบริษัทจะดำเนินธุรกิจตามปกติอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการรวมถึงการให้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ เช่น ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยเบ็ดเตล็ด และประกันภัยขนส่งทางทะเล โดยบริษัทฯจะดูแลและชำระค่าสินไหมทดแทนตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ และชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามทางการค้าปกติ 

บริษัท จะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ รวมถึงความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมต่อไป

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้น GL,MAX,POLAR,SMK เหตุไม่ส่งงบ Q1/65 ภายในกำหนดวันที่ 31 มี.ค. 2565 ซึ่งสินมั่นคงประกันภัย หรือ SMK เป็นหนึ่งในนั้น มีเงื่อนไขห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด