ข่าว

ศาลปกครอง สั่ง กกต.รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศาลปกครอง สั่ง กกต. รับ “ไกรเดช บุนนาค” เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ชี้คำสั่งไม่รับสมัคร เพราะถือหุ้นสื่อ น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องรักษาสิทธิ์ของประชาชน

18 พ.ค.2565  ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราว ก่อนมีคำพิพากษาโดยสั่งให้ กกต. และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร  รับนายไกรเดช บุนนาค เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 19 โดยศาลให้เหตุผลว่าการที่ กกต.และ ผอ.เลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพฯไม่รับนายไกรเดช  เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งตาม  มาตรา 55 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562  เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ไฮไลท์บันเทิง น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 

 

 

 

 


 

 

ศาลปกครอง สั่ง กกต.รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.

 

 

ประกอบกับหากให้ประกาศ ผอ.เลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับสมัครและไม่รับสมัครลงวันที่ 11เมษายน 2565  ในส่วนที่ไม่รับสมัคร นายไกรเดช มีผลใช้บังคับต่อไป จะทำให้นายไกรเดชไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม.  และการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในวันที่ 22 พฤษภาคม ประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกนายไกรเดชได้  หากต่อมาศาลพิพากษาว่าการไม่รับสมัครนายไกรเดช ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประชาชนไม่สามารถกลับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายไกรเดช เป็นผู้ว่าฯ กทม.ได้อีก

 


แม้นายไกรเดช จะสามารถเรียกค่าเสียหายในกรณีนี้ได้  แต่การได้รับเลือกเป็นผู้ว่าฯกทม.จะทำให้นายไกรเดชสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม.สร้างผลงานต่างๆ เพื่อเป็นโอกาสในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้  ซึ่งไม่สามารถใช้เงิน  ไม่ว่าจำนวนเท่าใดเพื่อชดเชยโอกาสดังกล่าว   การให้ประกาศ ผอ.เลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับสมัครเลือกตั้ง  และไม่ได้รับสมัครเลือกตั้งลงวันที่ 11 เมษายน 2565  ในส่วนที่ไม่รับสมัครนายไกรเดช มีผลใช้บังคับต่อไป จึงทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขภายหลัง

 

 

 

ศาลปกครอง สั่ง กกต.รับ "ไกรเดช บุนนาค" เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.

 

 

นอกจากนี้การให้นายไกรเดชเป็นผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม.  และผลเลือกตั้งปรากฏว่านายไกรเดชได้รับเลือกด้วยคะแนนสูงสุด   หากต่อมาศาลฯพิพากษาว่าการไม่รับสมัครนายไกรเดช เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็จะมีผลเพียง กกต. ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ใหม่   โดยสามารถเรียกให้นายไกรเดช ชดใช้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดเลือกตั้งได้ การทุเลาการบังคับตามประกาศ ผอ.เลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ในส่วนที่ไม่รับสมัครนายไกรเดช  จึงไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือบริการสาธารณะ 

 


ส่วนที่ กกต.แย้งว่าคดีนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจพิจารณาวินิจฉัยของศาลปกครองนั้น กกต.ไม่ได้ทำคำร้องเป็นหนังสือยื่นต่างหากจากคำชี้แจง   จึงไม่มีประเด็นให้ต้องดำเนินการตาม   พ.ร.บ.ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล 2542 จึงมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศ ผอ.เลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ในส่วนที่ไม่รับสมัครนายไกรเดช และมติกกตในการประชุมครั้งที่ 36/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565  ในส่วนที่ยกอุทธรณ์ของนายไกรเดชไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

 

 

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด