ข่าว

มนัญญา สั่งตรวจ "เงินฝากสหกรณ์"ทั่วประเทศ ขีดเส้น 3 เดือนจบ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รมช.เกษตรฯ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ สั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจทาน "เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์" ทั่วประเทศกว่า 1 พันแห่ง หาพฤติกรรมทุจริตเพื่อคุ้มครองเงินสมาชิกให้เสร็จสิ้นใน 3 เดือน สร้างความเชื่อมั่นแก่ระบบสหกรณ์

นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า น.ส. มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ "กรมส่งเสริมสหกรณ์"  ตรวจสอบการดำเนินกิจการทางเงินของ "สหกรณ์ออมทรัพย์" ทั่วประเทศ โดยให้เป็นการสอบทาน "เงินฝากของสมาชิกสหกรณ์" ว่ามีความผิดปกติใด ๆ หรือไม่ เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

      มนัญญา สั่งตรวจ "เงินฝากสหกรณ์"ทั่วประเทศ ขีดเส้น 3 เดือนจบ

 

พร้อมทั้งให้กำชับกรรมการบริหารฯ ให้มีการวางระบบการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัยพ์ให้เป็นไปตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์และข้อบังคับของแต่ละสหกรณ์

 

ผมได้ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมา ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์เข้าตรวจสอบ "สหกรณ์ออมทรัพย์"ที่มีมูลค่าธุรกิจตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไปซึ่งมีประมาณ 1,100 แห่ง สำหรับผู้ตรวจการสหกรณ์นั้นจะมีจังหวัดละประมาณ 20 -30 คน ดังนั้นให้วางแผนแบ่งงานเข้าตรวจตามหลักกฎหมายของสหกรณ์  กรณีพบเหตุส่อทุจริตให้รายงานทันทีไม่ต้องรอให้ครบระยะเวลา 3 เดือน  นายวิศิษฐ์ กล่าว

      มนัญญา สั่งตรวจ "เงินฝากสหกรณ์"ทั่วประเทศ ขีดเส้น 3 เดือนจบ

 

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวอีกว่า สำหรับการวางระบบตรวจสอบติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามวิธีปฎิบัติในการควบคุมภายในของสหกรณ์ได้วางแนวปฏิบัติเพื่อเป็นการควบคุมไว้ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จึงเป็นหน้าที่ของ "กรรมการสหกรณ์" ที่จะต้องมีการดำเนินการวางระบบให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

มนัญญา สั่งตรวจ "เงินฝากสหกรณ์"ทั่วประเทศ ขีดเส้น 3 เดือนจบ

 

"สหกรณ์ออมทรัพย์" ใดไม่มีการดำเนินการถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ ทั้งนี้การเข้ารับตำแหน่งของกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์แต่ละแห่งนั้นมาจากการเลือกตั้ง จึงมีหน้าที่ที่จะกำกับ ดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์นั้น ๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือมีการทุจริตเกิดขึ้นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ชุดนั้นๆจึงต้องรับผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ