ข่าว

"คนกรุงเทพฯ" อยากให้ "ผอ.เขต" มาจากการเลือกตั้ง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ผอ.เขต"ควรมีที่มาจากการเลือกตั้ง ผลวิจัยจากเพจโฟกัสเลือกตั้งผู้ว่าฯ ถาม "คนกรุงเทพฯ" จากสามเขตเลือกตั้ง

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต เผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยของ ภาณุพัฒน์ เหลือพร้อม    พิมพ์ณัฐชยา โรจนโยทิน และฐรดา สิรปวเรศ นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต เรื่อง “ทัศนคติของประชาชนต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565” เจาะลึกเขตดอนเมือง เขตพระนคร และเขตจอมทอง ในเพจโฟกัสเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ซึ่งเก็บแบบสอบถามผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปีขึ้นไป เขตละ 400 คน รวม 1,200 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 16 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม 2565  จำแนกเพศชาย 554 คน 46.2% หญิง 618 คน 51.5% เพศทางเลือก 28 คน 2.3%  จำแนกตามอายุ กลุ่มGen Z (อายุ 18-25 ปี) 300 คน 25.0% Gen Y (อายุ 26-42 ปี) 572 คน 47.6% Gen X (อายุ 43-57 ปี) 247 คน 20.6% Gen Baby Boomer ขึ้นไป (อายุ 58 ปีขึ้นไป) 81 คน 6.8 พบว่า

คำถาม 1. ท่านคิดว่าผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 เขต ( ผอ.เขต) ของ กทม. ควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือไม่ (รวม 1,200 คน)
เห็นด้วย 1,173 คน 97.8%    
ไม่เห็นด้วย 5 คน 0.4%           
ไม่มีความเห็น 22 คน 1.8%
(หมายเหตุ : ผู้อำนวยการเขตมีหน้าที่บริหารงานเขตนั้นเป็นตำแหน่งของข้าราชการประจำตลอดมา ขณะที่ทั้ง 50 เขตของกรุงเทพฯ มีจำนวนประชากรและขนาดเศรษฐกิจในระดับเทศบาลนครขนาดใหญ่)

คำถาม 2. ท่านคิดว่าควรมีสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ทั้ง 50 เขตที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือไม่ (รวม 1,200 คน)
เห็นด้วย 1,172 คน 97.7%          
ไม่เห็นด้วย 7 คน 0.6%           
ไม่มีความเห็น 21 คน 1.7%
(หมายเหตุ : สมาชิกสภาเขตทั้ง 50 เขต มาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีหน้าที่ตรวจสอบควบคุมแนะนำเร่งรัดการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตที่เป็นข้าราชการประจำให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน รัฐบาลรัฐประหาร คสช. 2557 ได้ยกเลิก ส.ข. ด้วยกฎหมายปกครองท้องถิ่นฉบับแก้ไขเมื่อต้นปี 2562)

\"คนกรุงเทพฯ\" อยากให้ \"ผอ.เขต\" มาจากการเลือกตั้ง

สรุป จากการวิจัยเจาะลึก 3 เขตของกรุงเทพฯ สามารถกล่าวสรุปเชิงภาพรวมได้ว่า

1. คนกรุงเทพฯ เห็นด้วยให้ผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 เขต( ผอ.เขต ) ของ กทม. มาจากการเลือกตั้งของประชาชนสูงมากถึง 97.8% ไม่เห็นด้วย 0.4% ไม่มีความเห็น 1.8%

2. คนกรุงเทพฯ เห็นด้วยให้สมาชิกสภาเขตทั้ง 50 เขต ( ส.ข.)มาจากการเลือกตั้งของประชาชน สูงมากถึง 97.7% ไม่เห็นด้วย 0.6% ไม่มีความเห็น 1.7%

3. รัฐบาลรัฐประหาร คสช. ยกเลิกการมี ส.ข. นั้น เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับความต้องการของประชาชนกรุงเทพฯ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ