ข่าว

สสธวท เตรียมจัด สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง

สสธวท เตรียมจัด สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สสธวท แถลงข่าวการจัดงาน “สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” และผลการคัดเลือก 90 ต้นแบบ "สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์"

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใน “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง” ที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจยาวนานกว่า 6 ทศวรรษในการพัฒนาส่งเสริม เรื่อง “ผ้าไทย” จากสิ่งทอของชาวบ้านที่เกือบสูญหายให้กลับมาเป็นอาภรณ์อันทรงคุณค่า “มรดกแห่งภูมิปัญญา ท้องถิ่น” ที่คนไทยและคนทั่วโลกยอมรับถึงคุณค่าและความงดงามอันประเมินค่ามิได้

สสธวท เตรียมจัด สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง

พัชรพิมล ยังประภากร - พนิดา  ชอบวณิชชา - มาลีรัตน์  ปลื้มจิตรชม - ฐิตินันท์ วัธนเวคิน - จตุพร ลิ้มปิยะศรีสกุล

 

และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิ,พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำโดย คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกจากสมาคมสมาชิกทั่วประเทศ พร้อมใจร่วมกันดำเนินโครงการ “สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ ถนนราชดำริ 

 

 

สสธวท เตรียมจัด สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร ด้วยพระราชปณิธานที่จะส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยเห็นคุณค่าของผ้าไทย และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ด้วยการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ผ้าไทย งานหัตถศิลป์ล้ำค่าของชาติให้คงอยู่เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์ของผ้าท้องถิ่นไทย สร้างให้เกิดกระแสนิยมในการแต่งกายด้วยผ้าไทย

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้น้อมนำพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการทอผ้า ออกแบบลายผ้าและทรงใช้ผ้าไทยเป็นต้นแบบ มาเป็นแนวทางในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว ตลอดจนเพื่อส่งเสริมบุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดการต่อยอด สืบสานงานผ้าไทยในด้านต่างๆ ประยุกต์ใช้ผ้าไทยให้เข้ากับยุคสมัยนิยมในปัจจุบัน

สสธวท เตรียมจัด สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง

อ.โกมล พานิชพันธุ์

 

สสธวท เตรียมจัด สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง

วาสนา รุ่งแสงทอง ลาทูรัส

 

การคัดเลือกบุคคลเพื่อเชิดชูเกียรติ ยกย่องและให้เป็นผู้สืบสานภารกิจด้านผ้าไทยให้คงอยู่เป็นอัตลักษณ์ของผ้าไทยที่งดงาม ทรงคุณค่า เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทยสืบไป จำนวน 90 ท่าน เพื่อเป็น “90 ต้นแบบสยามพัสตรา ภูษาศิลป์” โดยได้กำหนดแนวทางให้ครอบคลุม กลุ่มต่างๆ 9 ประเภท ดังนี้

  1. นฤมิตภูษาสง่าศิลป์...ต้นแบบแห่งการถักทอผ้าไทย
  2. จินตภูษาสง่าศิลป์...ต้นแบบแห่งการออกแบบลวดลายผ้าไทย
  3. เชิดชูภูษาสง่าศิลป์...ต้นแบบแห่งการเชิดชู สนับสนุนและต่อยอดผ้าไทย
  4. วิวัฒน์ภูษาสง่าศิลป์...ต้นแบบแห่งการพัฒนาผ้าไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
  5. บูรณาภูษาสง่าศิลป์...ต้นแบบแห่งการดีไซน์ผ้าไทย (ดีไซเนอร์)
  6. เอกวลัญชน์ภูษาสง่าศิลป์...ต้นแบบผู้นำในการสืบสานและอนุรักษ์ผ้าไทย
  7. สสธวท สานธำรงภูษาสง่าศิลป์...ต้นแบบสมาชิก สสธวท ผู้สืบสานการสวมใส่ผ้าไทย
  8. สตรีรักษ์ภูษาสง่าศิลป์...ต้นแบบสตรีแห่งความภาคภูมิในผ้าไทย (ผู้หญิงซึ่งสวมใส่ผ้าไทยไม่ต่ำกว่า 10 ปี) และ
  9. บุรุษรักษ์ภูษาสง่าศิลป์...ต้นแบบบุรุษแห่งความภาคภูมิใจในผ้าไทย(ผู้ชายซึ่งสวมใส่ผ้าไทยไม่ต่ำกว่า 10 ปี)

 

สสธวท เตรียมจัด สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง

ศิริชัย ทหรานนท์

 

สสธวท เตรียมจัด สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง

อมตา จิตตเสนีย์

 

นอกจากนั้น ภายในงานจะมีการถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ โดยคณะกรรมการสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯและมีการแสดงผลงานแบบเสื้อชุดผ้าไทย ชุด “สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ ผ้าไทยร่วมสมัย ไทยนิยม” ให้เป็นเวทีแห่งโอกาสในการนำเสนอแนวคิด “ไทยนิยม” คำนึงถึงความร่วมสมัย สามารถสวมใส่ได้ในทุกเพศ วัย โอกาส และคงไว้ซึ่งเสน่ห์ความเป็นไทยได้อย่างสง่างาม สร้างความนิยมและความภาคภูมิใจในการสวมใส่ผ้าไทยได้จริงในชีวิตประจำวัน และเพื่อต่อยอดให้เป็นที่นิยมแพร่หลายทั้งในท้องถิ่น ภายในประเทศ และเผยแพร่ออกสู่สากล โดยผ่านเครือข่ายองค์กรสมาชิกนานาประเทศ

 

สสธวท เตรียมจัด สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง

พลพัฒน์ อัศวะประภา

 

การแสดงแบบเสื้อในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เป็นต้นแบบผ้าไทยกิตติมศักดิ์จากแวดวงต่างๆ เป็นผู้แสดงแบบเสื้อกว่า 70 คน และจากนี้ไป ทุกองค์กรของ สสธวท ทั่วประเทศจะได้ไปดำเนินการต่อยอดกิจกรรมเทิดพระเกียรติต่อยอดในท้องถิ่นของตัวเองในเรื่องของการส่งเสริมผ้าไทยตลอดปีมหามงคลนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป

 

ทั้งนี้โครงการ “สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” จะจัดในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ ถนนราชดำริ ในการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงาน เวลา 18.00 น.

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด