ข่าว

ส.ป.ก. เข้าร่วมพระราชพิธี "พืชมงคล" จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ส.ป.ก. เข้าร่วมพระราชพิธี "พืชมงคล" จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565 ปีนี้พระยาแรกนาได้เสี่ยงทายหยิบผ้าได้ 4 คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะมาก

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมพระราชพิธี "พืชมงคล" จรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2565

 

โดยมี นายสุริยน พัชรครุกานนท์ นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม และนายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก.เฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต มายังพลับพลาที่ประทับเพื่อเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธี "พืชมงคล" จรดพระนังคัลแรกนา
ขวัญปีพุทธศักราช 2565 ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเสด็จด้วย ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 

ในการนี้ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา พร้อมด้วยนายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้ทำหน้าที่คู่เคียงในกระบวนแห่อิสริยยศพระยาแรกนา เทพีคู่หาบทอง นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ ส.ป.ก. และเทพีคู่หาบเงินประกอบพระราชพิธีฯ ร่วมขบวนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565

 

 

โดยในปีนี้ "พระยาแรกนา" ได้เสี่ยงทายหยิบผ้าได้ 4 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

 

ส.ป.ก. เข้าร่วมพระราชพิธี "พืชมงคล" จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565

 

ผลการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง พระโคกินน้ำ หญ้า ถั่ว และเหล้า พยากรณ์น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น เศรษฐกิจรุ่งเรือง

ส.ป.ก. เข้าร่วมพระราชพิธี "พืชมงคล" จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565

 

สำหรับพระราชพิธี "จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ" เป็นพิธีการซึ่งกระทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริม บำรุงขวัญเกษตรกร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก กำหนดจัดขึ้นในราวเดือนหกของทุกปี หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสม ต้องตามประเพณีซึ่งเป็นระยะที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทย

 

ในประไทยนั้นพระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีพุทธ มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เป็นพิธีสงฆ์กับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพิธีพราหมณ์ เป็นพิธีทำขวัญ เมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวเหนียว ถั่ว งา ฯลฯ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจากโรคภัยและให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดีมีการทำมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

และต่อมามีการเรียกวันแรกนาขวัญว่า "วันพืชมงคล" ซึ่งมีการจัดไม่ตรงกันทุกปี แล้วแต่ว่าทางสำนักพระราชวังจะเป็นผู้กำหนดและวันพืชมงคล ยังถือได้ว่าเป็น วันเกษตรกรไทยอีกด้วย  ทั้งนี้เพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรรมไทย และยังถือว่าเป็นวันหยุดราชการเช่นกัน  เพราะพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนา
ขวัญเป็นพิธีที่สำคัญอีกพิธีหนึ่งของชาวไทย เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติและเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ