ข่าว

เด็กหัวกะทิ แห่ยืนยันสิทธิ์“TCAS65”สูงสุดรอบ20ปี“มวล.”ออนไซต์100%

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เผยผลการรับนักศึกษา "TCAS65" มี “นักเรียน” ทั่วประเทศยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อแล้ว 3,880 คน สถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เกรดเฉลี่ยรวม 3.30 เชื่อเป็นผลจากการปฏิรูปการเรียนการสอนมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ส่วนเปิดเทอม1/2565 เรียนออนไซต์100%

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 - ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ มวล.ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2565 หรือ "TCAS65" ไปแล้ว 4 รอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแผนการรับนักศึกษาทั้งหมด จำนวน 2,736 คน ผลปรากฏว่า มีนักเรียนจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้นกว่า 29,376 คน ในจำนวนนี้มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์พร้อมชำระเงินเพื่อเข้าศึกษาต่อแล้ว ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 จำนวน 3,880 คน เกรดเฉลี่ยรวม 3.30 ถือเป็นจำนวนมากที่สุดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเท่าที่มีการเปิดรับนักศึกษา ตั้งแต่ปี 2541 หรือในรอบ 20 ปี

ภูมิทัศน์ ม.วลัยลักษณ์

“หากดูข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่มวล.ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา พบว่า ในปีการศึกษา 2562 , 2563 , 2564 มีจำนวนนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ จำนวน 1,748 2,478 และ 3,104 คน ตามลำดับ ส่วนปีการศึกษา 2565 "TCAS65"  มีนักเรียนยืนยันสิทธิ์แล้ว จำนวน 3,880 คน เมื่อเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาเฉพาะรอบ TCAS 1 พบว่าปีการศึกษา 2565 สามารถรับนักศึกษาได้มากขึ้นจากปีการศึกษา 2564 กว่า 1,000 คน” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

นักเรียนระดัวหัวกะทิ จากทั่วประเทศจำนวน 3,880 คนยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน

 

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวอีกว่า ด้านเกรดเฉลี่ยรวม พบว่า ปีการศึกษา 2562-2564 นักเรียนมีเกรดเฉลี่ย 3.11, 3.12, 3.20 ตามลำดับ โดยในปีการศึกษา 2565 หรือ "TCAS65" พบว่าเกรดเฉลี่ยรวมเพิ่มสูงขึ้นเป็น 3.30 แสดงถึงการแข่งขันและการให้ความสนใจของนักเรียนกลุ่มเด็กเก่ง เด็กครีม หรือเด็กหัวกะทิ อีกทั้งยังสะท้อนคุณภาพทางการศึกษาที่สูงขึ้นของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วย

เด็กหัวกะทิ ยืนยันสิทธิ์เช้าเรียนที่ ม.วลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวอีกว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ "ม.วลัยลักษณ์" มีจำนวนนักเรียนยืนยันสิทธิ์ "TCAS65" เพิ่มมากขึ้นในขณะที่จำนวนนักเรียนในภาพรวมของประเทศลดลง เป็นผลมาจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของมหาวิทยาลัยในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ทั้งการปฏิรูปการเรียนการสอนมุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ การนำระบบ UKPSF จากประเทศอังกฤษมาใช้สำหรับการเรียนการสอน โดยมีจำนวนอาจารย์ผ่านการรับรองสถานะ Fellowship จาก Advance HE แล้วจำนวน 483 คน มากที่สุดในประเทศไทย

 

"นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในมหาวิทยาลัย อาทิ ห้องเรียนอัจฉริยะทันสมัย Smart Classroom จำนวน 150 ห้อง ห้องปฏิบัติการสมัยใหม่ Digital Laboratory มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง การปรับปรุงและสร้างสนามกีฬาต่างๆ ให้มีมาตรฐานสากล โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม สวนไม้ประดับขนาด 255 ไร่ สวนสมุนไพร ลานกางเต็นท์ ศูนย์ศึกษาพันธุ์สัตว์ป่า หอชมฟ้า โดมกระบองเพชรที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ฯลฯ และที่สำคัญอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยคอยดูแลเอาใจใส่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะทำให้นักศึกษาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในการเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวในที่สุด

 

ทั้งนี้  สำหรับเด็กที่ผ่านการคัดเลือกผ่านระบบ "TCAS65"  หรือ "dek65" พร้อมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดจะเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 หรือเปิดเทอมใหญ่ ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 และเปิดเรียนแบบออนไซต์" 100% เต็มอย่างรูปแบบ

 

อนึ่งข้อมูลจำนวนนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญาตรีของ "ม.วลัยลักษณ์" มีจำนวน 11,850 คน เป็นข้อมูล ณ วันที่j 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.20 น.

มวล.มหาวิทยาลัยสีเขียว

เด็กหัวกะทิ แห่ยืนยันสิทธิ์“TCAS65”สูงสุดรอบ20ปี“มวล.”ออนไซต์100%

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ