ข่าว

แห่ยืนยันสิทธิ์ “TCAS65” สูงสุดในรอบ20ปี ของ “ม.วลัยลักษณ์”

แห่ยืนยันสิทธิ์ “TCAS65” สูงสุดในรอบ20ปี ของ “ม.วลัยลักษณ์”
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เผยผลการรับนักศึกษา TCAS 1 และ 2/2565 มี “นักเรียน” ทั่วประเทศยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อแล้วมากกว่า 3 พันคน สถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เกรดเฉลี่ยรวม 3.30 เชื่อเป็นผลจากการปฏิรูปการเรียนการสอนมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ

วันที่ 13 พ.ค. 2565  ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ มวล.ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2565 หรือ "TCAS65" ไปแล้ว 2 รอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแผนการรับนักศึกษาทั้งหมด จำนวน 2,736 คน ผลปรากฏว่า มีนักเรียนจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้นกว่า 29,376 คน ในจำนวนนี้มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์พร้อมชำระเงินเพื่อเข้าศึกษาต่อแล้ว ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 จำนวน 3,111 คน เกรดเฉลี่ยรวม 3.30 ถือเป็นจำนวนมากที่สุดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเท่าที่มีการเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา

“หากดูข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่มวล.ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา พบว่า ในปีการศึกษา 2562 , 2563 , 2564 มีจำนวนนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ จำนวน 1,748 2,478 และ 3,104 คน ตามลำดับ ส่วนปีการศึกษา 2565 (เฉพาะ TCAS1 และ TCAS2) มีนักเรียนยืนยันสิทธิ์แล้ว จำนวน 3,111 คน เมื่อเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาเฉพาะรอบ TCAS 1 พบว่าปีการศึกษา 2565 สามารถรับนักศึกษาได้มากขึ้นจากปีการศึกษา 2564 กว่า 1,000 คน” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

 

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวอีกว่า ด้านเกรดเฉลี่ยรวม พบว่า ปีการศึกษา 2562-2564 นักเรียนมีเกรดเฉลี่ย 3.11, 3.12, 3.20 ตามลำดับ โดยในปีการศึกษา 2565 หรือ "TCAS65" พบว่าเกรดเฉลี่ยรวมเพิ่มสูงขึ้นเป็น 3.30 แสดงถึงการแข่งขันและการให้ความสนใจของนักเรียนกลุ่มเด็กเก่ง อีกทั้งยังสะท้อนคุณภาพทางการศึกษาที่สูงขึ้นของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวอีกว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ ม.วลัยลักษณ์ มีจำนวนนักเรียนยืนยันสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นในขณะที่จำนวนนักเรียนในภาพรวมของประเทศลดลง เป็นผลมาจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของมหาวิทยาลัยในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ทั้งการปฏิรูปการเรียนการสอนมุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ การนำระบบ UKPSF จากประเทศอังกฤษมาใช้สำหรับการเรียนการสอน โดยมีจำนวนอาจารย์ผ่านการรับรองสถานะ Fellowship จาก Advance HE แล้วจำนวน 483 คน มากที่สุดในประเทศไทย

 

"นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในมหาวิทยาลัย อาทิ ห้องเรียนอัจฉริยะทันสมัย Smart Classroom จำนวน 150 ห้อง ห้องปฏิบัติการสมัยใหม่ Digital Laboratory มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง การปรับปรุงและสร้างสนามกีฬาต่างๆ ให้มีมาตรฐานสากล โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม สวนไม้ประดับขนาด 255 ไร่ สวนสมุนไพร ลานกางเต็นท์ ศูนย์ศึกษาพันธุ์สัตว์ป่า หอชมฟ้า โดมกระบองเพชรที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ฯลฯ และที่สำคัญอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยคอยดูแลเอาใจใส่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะทำให้นักศึกษาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในการเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวในที่สุด

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด