ข่าว

ผลสำรวจคมชัดลึกเลือก "ชัชชาติ" เป็น "ผู้ว่าฯกทม" สารพัดปัญหารอการแก้ไข

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ชัชชาติ" ได้รับความนิยมมากที่สุด จากผู้ตอบแบบสำรวจคมชัดลึก พร้อมเสนอแก้วิธีแก้สารพัดปัญหารอ "ผู้ว่าฯกทม." คนใหม่เข้ามาแก้ไข

คมชัดลึกออนไลน์ ทำโพลสำรวจ ในหัวข้อปัญหาที่คนกรุงเทพฯ อยากให้ผู้ว่าฯกทม.คนใหม่เข้ามาแก้ไข ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2565 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ ตั้งใจจะไปเลือก ชัชชาติ สิทธิพันธ์  54.8 % ตามมาด้วย สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 9.7 % ในขณะที่ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร และ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง มีคะแนนเท่ากันที่  8.9 %

ผลสำรวจคมชัดลึกเลือก \"ชัชชาติ\" เป็น \"ผู้ว่าฯกทม\" สารพัดปัญหารอการแก้ไข

-ปัญหาที่คนกรุงเทพฯอยากให้ผู้ว่าฯกทม.คนใหม่ เข้ามาแก้ไขโดยเร่งด่วนได้แก่
ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูลผู้ตอบแบบสอบถามเสนอให้เพิ่มรอบการจัดเก็บและรับซื้อขยะรีไซเคิ่ล
-ปัญหาน้ำท่วมขัง มีข้อเสนอแนะให้เร่งขุดลอกคูคลอง เพิ่มช่องทางระบายน้ำ เพิ่มเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ ที่น้ำท่วมขัง
-ปัญหาการขนส่งและจราจร มีข้อเสนอแนะให้ลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าและเพิ่มบริการขนส่งในตรอกซอกซอย

 

ผลสำรวจคมชัดลึกเลือก \"ชัชชาติ\" เป็น \"ผู้ว่าฯกทม\" สารพัดปัญหารอการแก้ไข

-ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มไฟส่องสว่างในตรอกซอกซอยเปลี่ยว และบนสะพานลอยคนข้าม ซึ่งควรปราศจากสายไฟรกรุงรัง ซึ่งต้องเริ่งดำเนินการ ย้ายลงดินโดยเร็ว ขณะเดียวกันก็ควรเพิ่มกล้องวงจรปิดที่สามารถใช้งานได้จริงให้มากขึ้นด้วย
 

ส่วนปัญหาปากท้องของประชาชน ผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอผู้ว่าฯกทม.คนใหม่ ว่าควรมีการเพิ่มพื้นที่ค้าขายที่มีการจัดเก็บค่าเช่าในราคาถูก เพิ่มช่องทางการฝึกอาชีพ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งทุนได้โดยง่าย และสนับสนุน ส่งเสริม ธุรกิจเอสเอ็มอีเพิ่มมากขึ้น

ผลสำรวจคมชัดลึกเลือก \"ชัชชาติ\" เป็น \"ผู้ว่าฯกทม\" สารพัดปัญหารอการแก้ไข
ขณะที่ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากข้อเสนอแนะให้เพิ่มสวนสาธารณะ ให้เพิ่มมาขึ้นในแต่ละเขตแล้ว ยังเห็นว่า ต้นไม้ที่ปลูกบริเวณข้างทาง ควรเลือกพันธ์ไม้ที่สร้างประโยชน์ได้มากกว่าการให้ความร่มรื่น

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ