ข่าว

รมว.กลาโหม "สหรัฐ "ร่วมมือไทย ต่อต้านการ "ค้ามนุษย์"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สหรัฐ" พร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือแก้ปัญหา ขบวนการ "ค้ามนุษย์" กับประเทศไทย ระหว่างการหรือทวิภาคี ระหว่างพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พบ นาย Lloyd J. Austin รมว.กลาโหม สหรัฐฯ ณ กระทรวงกลาโหม สหรัฐฯ เพื่อหารือแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยและสหรัฐฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพและกำลังพล ความร่วมมือด้านไซเบอร์และอวกาศ ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตลอดจนการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย และการปราบปรามการค้ามนุษย์

สำหรับความร่วมมือระดับภูมิภาค ไทยยินดีที่สหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มปฏิสัมพันธ์และดำเนินบทบาทอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ การเคารพซึ่งกันและกัน และสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียน

 

รมว.กลาโหม "สหรัฐ "ร่วมมือไทย ต่อต้านการ "ค้ามนุษย์"

 

นอกจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กห. พร้อมผู้นำอาเซียน ได้เข้าร่วมเลี้ยงอาหารค่ำ แก่ผู้นำอาเซียน ณ ทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ โดยมีประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพแล้ว  ยังได้พบหารือภาคเอกชนสหรัฐฯ โดยมี รมว.กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ และ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ

รมว.กลาโหม "สหรัฐ "ร่วมมือไทย ต่อต้านการ "ค้ามนุษย์"

 

โดยนายกฯ ชื่นชมภาคเอกชนสหรัฐฯ ที่มีส่วนร่วมที่แข็งขันในการเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียน สำหรับยุค Next Normal ไทยให้ความสำคัญกับการสร้างพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยมีประเด็นที่อาเซียนกับสหรัฐฯ สามารถร่วมReconnect ส่งเสริมความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน ผ่านการลงทุนขยายฐานการผลิตในภูมิภาค โดยเฉพาะอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่อาเซียนมีศักยภาพและทรัพยากร คือ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการทางการแพทย์ โลจิสติกส์อัจฉริยะ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

Rebuild มุ่งพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัล

Rebalance เร่งฟื้นฟูวิถีชีวิตของผู้คนและสังคม โดยหัวใจสำคัญคือการรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด