ข่าว

"วันพืชมงคล 2565" พระโคเสี่ยงทาย กิน น้ำ-หญ้า-ถั่ว-เหล้า น้ำบริบูรณ์พอสมควร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"วันพืชมงคล 2565" ปีนี้ พระโคเสี่ยงทายได้ผ้า 4 คืบ กิน น้ำ-หญ้า-ถั่ว-เหล้า ทำนายว่า น้ำบริบูรณ์พอสมควร คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจรุ่งเรือง

"วันพืชมงคล 2565" คือ วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งถือเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาแต่โบราณ ที่จัดงานวันนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสิริมงคลแด่พืชพันธ์ธัญญาหาร และบำรุงขวัญเกษตรกร ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการเตือนให้ประชาชนเริ่มเพาะปลูกข้าวและพืชไร่อันเป็นธัญญาหารหลัก ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของชาวไทย

 

วันพืชมงคลในประเทศไทย

 

ในประไทยนั้น พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีพุทธ มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งตั้งขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎที่ทรงกำหนดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรก กับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพิธีพราหมณ์ เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวเหนียว ถั่ว งา ฯลฯ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจากโรคภัยและให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดีมีการทำมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย และต่อมามีการเรียกวันแรกนาขวัญว่าวันพืชมงคลซึ่งมีการจัดไม่ตรงกันทุกปี แล้วแต่ว่าทางสำนักพระราชวังจะเป็นผู้กำหนด และวันพืชมงคล ยังถือได้ว่าเป็น "วันเกษตรกรไทย" อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรรมไทย และยังถือว่าเป็นวันหยุดราชการเช่นกัน

 

เพราะ พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีที่สำคัญ อีกพิธีหนึ่งของชาวไทย เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ และเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย อีกอย่างยังมีเกษตรกรอีกเกือบทั่วประเทศ ที่แม้ไม่ได้มาร่วมงาน แต่ก็เฝ้าดูถึงพระราชพิธีวันพืชมงคล พร้อมกับรอดูคำนายจากการเสี่ยงทายของพระโคอีกด้วย ว่าปีนี้การเกษตรจะเป็นไปในทางทิศใด

 

โดยในวันนี้ พระโค ได้ทำการเสี่ยงทาย ทำนายได้ดังนี้

 

ผ้านุ่ง 4 คืบ น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหาย ได้ผลไม่เต็มที่

น้ำ หญ้า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์

ถั่ว ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

เหล้า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ