ข่าว

เช็กเลย กทม.ประกาศให้ที่สาธารณะ 47 แห่ง ใน 12 เขต เป็น "พื้นที่ทำการค้า" ได้

เช็กเลย กทม.ประกาศให้ที่สาธารณะ 47 แห่ง ใน 12 เขต เป็น "พื้นที่ทำการค้า" ได้
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรุงเทพมหานคร ประกาศราชกิจจานุเบกษา กําหนดที่สาธารณะ 47 แห่ง ใน 12 สํานักงานเขต ให้เป็น "พื้นที่ทําการค้า" ได้ โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดให้ที่สาธารณะเป็น "พื้นที่ทําการค้า"

 

โดยที่ผู้บัญชาการตํารวจนครบาลในฐานะเจ้าพนักงานจราจร ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ได้ให้ความเห็นชอบ ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 และครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 กําหนดให้ที่สาธารณะ จํานวน 47 แห่ง ของสํานักงานเขตดังต่อไปนี้ เป็น "พื้นที่ทําการค้า"

 

1. สํานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จํานวน 2 แห่ง 
2. สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์ จํานวน 3 แห่ง 
3. สํานักงานเขตพระนคร จํานวน 3 แห่ง 
4. สํานักงานเขตดุสิต จํานวน 5 แห่ง 
5. สํานักงานเขตบางนา จํานวน 6 แห่ง 
6. สํานักงานเขตบางคอแหลม จํานวน 3 แห่ง 
7. สํานักงานเขตบางซื่อ จํานวน 5 แห่ง 
8. สํานักงานเขตลาดพร้าว จํานวน 1 แห่ง 
9. สํานักงานเขตธนบุรี จํานวน 4 แห่ง 
10. สํานักงานเขตคลองสาน จํานวน 10 แห่ง 
11. สํานักงานเขตพญาไท จํานวน 3 แห่ง 
12. สํานักงานเขตดอนเมือง จํานวน 2 แห่ง

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 ประกอบมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงประกาศให้ที่สาธารณะดังกล่าวข้างต้นเป็นพื้นที่ ทําการค้า โดยมีรายละเอียด "พื้นที่ทําการค้า" แนบท้ายประกาศนี้ และผู้ค้าที่ทําการค้าต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่กรุงเทพมหานครกําหนด หากมีการฝ่าฝืนกรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิก การผ่อนผันตามความเหมาะสมต่อไป

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2515

พลตํารวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เช็กเลย กทม.ประกาศให้ที่สาธารณะ 47 แห่ง ใน 12 เขต เป็น "พื้นที่ทำการค้า" ได้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด