ข่าว

'องค์กรครู' บุกสภาพบ 'ชวน หลีกภัย' ทวงคืนสภาวิชาชีพครู

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'องค์กรครู' เดินสายบุกรัฐสภา ทวงคืนสภาวิชาชีพครู 'ชวน หลีกภัย' รับปากให้การสนับสนุนกฏหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มีคุณภาพการศึกษาที่ดี เพื่อประชาชนที่มีคุณภาพในสังคมไทย

.สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) แกนนำ "องค์กรครู" ทั่วประเทศเคลื่อนไหว "ทวงคืนสภาวิชาชีพครู" เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.10 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 607 ชั้น 6 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับ และรับข้อเสนอจาก นายวีรบูล เสมาทอง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยและคณะเพื่อทวงคืนสภาครู โดยมีนายนพคุณ รัฐผไท ประธานคณะ กมธ.การศึกษา รศ.สุรวาท ทองบุ ที่ปรึกษาคณะ กมธ.การศึกษา และรองประธานคณะ กมธ. วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... คนที่หก และผู้แทนพรรคก้าวไกล นายขจิตร ชัยนิคม รองประธานคณะ กมธ. วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ คนที่สอง นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ คนที่สาม ในฐานะตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ และนายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน ร่วมให้การรับรอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) และองค์กรเครือข่าย 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย สหพันธ์ครูภาคเหนือ 16 จังหวัด ชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ชมรมครูภาคกลาง 27 จังหวัด และสมาพันธ์ครูภาคใต้ 14 จังหวัด ได้จัดประชุมผู้นำครู “เวทีครูคิดวันปิดภาค” ระหว่างวันที่ 25 เม.ย. - 8 พ.ค. 65 ณ จังหวัดกำแพงเพชร อุดรธานี กาญจนบุรี และพัทลุง โดยมีผู้นำครูทุกจังหวัดเข้าร่วมประชุม ทั้ง 4 เวที มากกว่า 1,000 คน และมีการติดตามผลการประชุมในระบบ Online นับแสนคน ครอบคลุมเป้าหมายครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ ทั้งนี้ “เวทีครูคิดวันปิดภาค”

'องค์กรครู' บุกสภาพบ 'ชวน หลีกภัย' ทวงคืนสภาวิชาชีพครู  เวทีครูคิดวันปิดภาคเรียน ได้มีข้อสรุปร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าให้นำข้อสรุปจากการประชุมดังกล่าวเสนอต่อรัฐบาล, ประธานรัฐสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานคณะ กมธ. การศึกษา ประธานคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... โดยมีข้อสรุป คือ ขอให้พิจารณาดำเนินการเสนอร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558 และ 17/2560 และพิจารณาแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่..พ.ศ. ... ที่กำลังพิจารณาในชั้นคณะกมธ.โดยแก้ไขมาตรา 3 ให้ยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่ 7/2558และ17/2560 และแก้ไขมาตรา 42

นายหลีกภัย ประธานรัฐสภา

'องค์กรครู' บุกสภาพบ 'ชวน หลีกภัย' ทวงคืนสภาวิชาชีพครู

โดยบัญญัติให้มีองค์กรวิชาชีพครู เรียกว่าคุรุสภา ซึ่งเป็นสภาวิชาชีพที่มีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู การพักใช้ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อให้ครูทั้งประเทศ ได้คุรุสภาซึ่งเป็นสภาวิชาชีพของครู กลับคืนมาเพื่อบริหารจัดการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เหมือนวิชาชีพอื่น ๆ ในประเทศไทยและสภาวิชาชีพครูของนานาอารยประเทศต่อไป

'องค์กรครู' บุกสภาพบ 'ชวน หลีกภัย' ทวงคืนสภาวิชาชีพครู

นาย หลีกภัย ประธานรัฐสภาได้กล่าวต้อนรับสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย และกล่าวว่า ตนยินดีให้การสนับสนุนกฏหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มีคุณภาพการศึกษาที่ดี เพื่อจะเป็นประชาชนที่มีคุณภาพในสังคมไทย

'องค์กรครู' บุกสภาพบ 'ชวน หลีกภัย' ทวงคืนสภาวิชาชีพครู

จากนั้น  "องค์กรครู" โดยสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย ได้มอบข้อเสนอแนะแด่ประธานรัฐสภา และผู้แทนพรรคการเมืองต่าง ๆ

ข่าว-ภาพ โดยสมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ จ.แพร่

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด