ข่าว

"3 ปราชญ์เกษตรฯ" เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล วันแรกนา 13 พ.ค. 2565

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมส่งเสริมการเกษตร สานต่อตำนานปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประกาศ "3 ปราชญ์เกษตรฯ" เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล วันแรกนา 13 พ.ค. 2565

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้มีนโยบายดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านการเกษตรในสาขาต่าง ๆ เพื่อประกาศและแต่งตั้งเป็น "ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน" ตั้งแต่พ.ศ. 2551ใน 4 สาขา  ได้แก่ สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ,สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง, สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่นและสาขาผู้นำชุมชนและเครือข่าย

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่าง ๆ เป็นผู้ที่มีคุณความดี มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สมควรเป็น "ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน" สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์สู่สังคมโดยเป็นการดำเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐ ด้านการรักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

"3 ปราชญ์เกษตรฯ" เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล วันแรกนา 13 พ.ค. 2565

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในส่วนกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรฯได้แต่งตั้งให้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นคณะกรรมการส่งเสริม "ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน" โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานคณะกรรมการ รวมทั้งเป็นคณะอนุกรรมการสรรหา "ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน" โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรหรือผู้แทนเป็นอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานตามกระบวนการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

 

ในการนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนสำรองในคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินและคณะทำงานฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ

 

กระบวนการสรรหา "ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน" จะดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดผ่านกระบวนการสรรหา ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับเขต เพื่อสรรหาผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้ได้รับแต่งตั้ง เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญของทุก ๆ ปี

สำหรับในปี พ.ศ. 2565 นี้ งานพระราชพิธีแรกนาขวัญฯ ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 มี "ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน" เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลรวม 3 สาขา ประกอบด้วย

     "3 ปราชญ์เกษตรฯ" เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล วันแรกนา 13 พ.ค. 2565

 

สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ได้แก่ นายเอนก สีเขียวสด บ้านเลขที่ 57/1 บ้านชาด หมู่ที่ 2 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

"3 ปราชญ์เกษตรฯ" เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล วันแรกนา 13 พ.ค. 2565

 

สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นายสงวน มงคลศรีพันเลิศ บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 7 บ้านเขากลม  ต.หนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

"3 ปราชญ์เกษตรฯ" เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล วันแรกนา 13 พ.ค. 2565

 

และสาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ได้แก่ นายสุพจน์ สิงโตศรี บ้านเลขที่ 95/1 บ้านหนองมะตูม หมู่ที่ 9 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ส่วนปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาผู้นำชุมชนและเครือข่าย ในปีนี้ไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด