ข่าว

"สราวุธ เบญจกุล" พ้นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เหตุพ้นราชการทุจริตต่อหน้าที่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ถอนชื่อ "สราวุธ เบญจกุล" อดีตเลขาศาลยุติธรรม พ้นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เหตุเคยถูกฟันวินัยร้ายเเรงไล่ออกจากราชการ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ เป็นลักษณะต้องห้าม

นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (ผอ.กกต.กทม.) กล่าวว่า กกต.ได้มีคำวินิจฉัยสั่งถอนชื่อนาย "สราวุธ เบญจกุล" อดีตเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ออกจากรายชื่อผู้สมัครรับ "เลือกตั้ง" ผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 28  ตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

 

เนื่องจากตรวจสอบพบข้อเท็จจริงพบว่า เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้ง จากเหตุถูกคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) พิจารณาผิดวินัยร้ายแรง ลงโทษไล่ออกจากราชการ

ทั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้ง กกต.กลับมาว่านาย "สราวุธ เบญจกุล"  โดนข้อหาตาม มาตรา 77 (1) และ (3) ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ซึ่ง (1) เป็นเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จึงทำให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (8) ที่ระบุว่า เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ

"สราวุธ เบญจกุล" เคยดำรงตำเเหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานศาลยุติธรรม และเคยเป็นถึงเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และเป็นบอร์ดองค์กรของรัฐอีกหลายแห่ง อาทิ ประธานบอร์ดการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และกรรมการสภามหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 

ซึ่งก่อนหน้านี้นายสราวุธได้ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 3 เมษายน เพื่อมาสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งเป็นการลาออกก่อนเพียง 1 วัน ก่อนที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) จะลงมติอย่างเป็นทางการ กรณีผิดวินัยอย่างร้ายแรงจากกรณีการปรับปรุงอาคารศาลพระโขนง ในช่วงปี 2562 ที่คณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (อนุ ก.ต.) มีมติเมื่อวันที่ 15 มี.ค.ว่า  "สราวุธ เบญจกุล" ผิดวินัยร้ายแรง เห็นควรลงโทษด้วยการให้ออกจากราชการ ซึ่งตามระเบียบปฏิบัติของราชการศาล ถ้าข้าราชการลาออกเพื่อไปลงสมัครการเมืองท้องถิ่น ก็ให้มีผลทันทียับยั้งการลาออกไม่ได้ 

\"สราวุธ เบญจกุล\" พ้นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เหตุพ้นราชการทุจริตต่อหน้าที่
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ