ข่าว

ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจสภาพพื้นที่ "วัดป่าดานวิเวก" บึงกาฬ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสภาพพื้นที่ "วัดป่าดานวิเวก" บึงกาฬ หลังวัดได้ขออนุญาตใช้ที่ดินในโครงการเฉลิมพระเกียรติพุทธสถานทรัพยากรแห่งชาติ

วันที่ 10 พ.ค. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมคณะลงพื้นที่ ณ "วัดป่าดานวิเวก" ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เพื่อตรวจสภาพพื้นที่ "วัดป่าดานวิเวก" ซึ่งได้ขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์เพิ่มเติมตามการจัดที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

 

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า ในการดำเนินการตาม "โครงการเฉลิมพระเกียรติพุทธสถานทรัพยากรแห่งชาติ" จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์บำรุงรักษาพื้นที่ป่าและพันธุ์ไม้หายากให้คงอยู่กับชาวบ้าน
และเกษตรกรได้เข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งพื้นที่เขต "วัดป่าดานวิเวก"

 

เลาธิการ ส.ป.ก.กล่าวอีกว่า เดิมเกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น มันสำปะหลัง และยางพาราต่อเนื่องกันมานานหลาย 10 ปี จึงทำให้พื้นที่ดินนั้นเกิดความเสื่อมโทรม หลังจากนั้นจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์และเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่การถางและเผาป่าเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว

 

      ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจสภาพพื้นที่ "วัดป่าดานวิเวก" บึงกาฬ

 

อีกทั้งยังเป็นการรักษาพันธุ์ไม้พื้นถิ่นดั้งเดิมของพื้นที่เอาไว้จึงได้มีการสนับสนุนให้ปลูกป่าเพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นเป็นไม้ยืนต้นอาทิ ต้นประดู่ ต้นชิงชัน ต้นเต็ง ต้นรัง เป็นต้น 

 

สำหรับ "โครงการเฉลิมพระเกียรติพุทธสถานทรัพยากรแห่งชาติ" จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้ประจำถิ่นให้แก่เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการขยายเครือข่ายให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่ว ปท.ได้นำความรู้จากโครงการเฉลิมพระเกียรติพุทธสถานทรัพยากรแห่งชาตินี้ไปขยายผลในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากไปในพื้นที่ที่ได้รับการปฏิรูปที่ดินจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งด้านความรู้ ด้านการปลูก การดูแลรักษา และการนำไม้ไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมได้อีกด้วย  

     ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจสภาพพื้นที่ "วัดป่าดานวิเวก" บึงกาฬ

สำหรับ "วัดป่าดานวิเวก" เป็นวัดที่พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เคร่งครัดในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และที่วัดแห่งนี้เมื่อก่อนญาติโยมที่ไปทำบุญที่วัดหลายคนมักจะสะดุดตา เมื่อมองไปเห็นป้ายประกาศที่ทางวัดติดตั้งไว้บนศาลาวัด ทำนองว่า เป็นคำสั่งสอนญาติโยมของหลวงปู่ปรีดา ฉนฺทกโร หรือหลวงปู่ทุย ที่รู้จักกันทั่วไป

     ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจสภาพพื้นที่ "วัดป่าดานวิเวก" บึงกาฬ

 

ข้อความคำสอนในป้ายประกาศนั้นมีใจความเตือนสติว่า ไม่ต้องมาบริจาคเงินให้วัด ให้โยมเอาเงินไปดูแลพ่อแม่ได้บุญมากกว่าเอามาให้วัด เรื่องเงินไม่สำคัญ ฆราวาสมีศีล 5 เท่านั้นพอ อย่าเอาไฟฟ้าเข้าวัด เพราะจะทำให้พระต้องมีค่าใช้จ่าย พระไม่มีรายได้ อยู่โดยไม่มีไฟฟ้าดีกว่า มาที่วัดขออย่าอึกทึกเสียงดัง มาอยู่วัดให้ทำสมาธิฝึกจิต ได้บุญกว่ามานั่งกราบพระ
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ