ข่าว

'3บิ๊กศธ.' ประสานเสียง คืนความสุข ‘เปิดเทอม’ ให้เด็ก ๆ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'3บิ๊กศธ.' ประสานเสียงเร่งคืนคุณภาพการศึกษาไทยหลังโควิด-19 ดีขึ้น แก้ไขปัญหา learning loss เน้นคืนความสุข 'เปิดเทอม' ให้กับเด็กๆ จัดการเรียนการสอนประเมินผลอย่างยืดหยุ่น

กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ประกาศแล้ว 17 พ.ค.นี้ “เปิดเทอม” เรียนออนไซต์พร้อมกัน 100 % ของโรงเรียนทั่วประเทศ ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจาก “3บิ๊กศธ.”

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการกพฐ. กล่าวว่า ในฐานะเป็นผู้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จะให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองคือทำโรงเรียนให้มีความปลอดภัยมากกว่าการอยู่ที่บ้านเด็กอยู่ที่บ้านปลอดภัยอย่างไรจะทำโรงเรียนให้ดีกว่า และทำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุขมากกว่า จะช่วยผู้ปกครองเสมือนผู้ปกครองเด็ก และจะเติมเต็มในส่วนที่ผู้ปกครองไม่สบายใจ เช่น เด็กอยู่ที่บ้านเรียนไม่ทันคนอื่น คนไหนเรียนดีจะต่อยอด คนไหนอ่อนจะเติมเต็ม และได้ให้ทุกโรงเรียนประเมินตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขด้านความปลอดภัยทุกมิติ

“ส่วน learning loss เด็กมาโรงเรียนในคราวนี้จะเริ่มจากการเติมความสุขก่อน จะไม่เร่งรีบให้ได้เรียนแต่จะเริ่มจากการประเมินสุขภาพอนามัยของเด็กว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไร โดยทำร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนว่าในระหว่างที่ขาดจากโรงเรียนแล้วกลับมาเรียนเป็นอย่างไร นี่คือการคืนความรู้และความสุขให้กับนักเรียน” เลขาธิการ กพฐ. ให้คำมั่น

ขณะที่ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(เลขาธิการ กอศ.) ระบุว่า อาชีวศึกษาเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ จึงมีบริบทในเรื่องของการแก้ไขปัญหา learning loss ที่ผ่านมาได้ดำเนินการในเรื่องการขยายระยะเวลาวัดผลประเมินผลเมื่อสิ้นสุดเทอมแต่เมื่อสถานการณ์ของโควิดจึงขยายไปเป็นหนึ่งปีการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าไปฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงและใช้เครื่องมือเติมเต็มทักษะที่ขาดหายไปในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด สถานประกอบการที่นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบของการไปฝึกงานและการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี

“โดยผู้ที่ให้การศึกษาคือสถานประกอบการมีความพร้อมในเรื่องของการควบคุมโควิด นั่นคือสิ่งที่เราต้องเข้าไปประเมินและการเข้าไปรับการเรียนรู้ผู้เรียนจะต้องมีความสมัครใจและเต็มใจเข้าไปเรียน ผู้ปกครองยินยอมที่จะให้เด็กเข้าไปเรียนในสถานประกอบการ ก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้เด็กเข้าไปศึกษา ส่วนที่ไม่ประสงค์จะเรียนในรูปแบบทวิภาคีก็สามารถปรับรูปแบบการเรียนการสอนมาเรียนในชั้นได้เช่นเดียวกัน”ดร.สุเทพ กล่าว

นายวัลลภ สงวนนาม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (เลขาธิการ กศน.) ระบุว่า เด็กเรียนกศน.ในชั้นเรียนมีความหลากหลายในเรื่องอายุ อาชีพ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด การเปิดเทอมในครั้งนี้ สำนักงาน กศน.เตรียมความพร้อม เรื่องของพื้นที่ห้องเรียน ความสะอาด ฉีดวัคซีนกับบุคลากร ครู และจะมีการคัดกรองทุกครั้ง ส่วนการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้เน้นให้ครูเตรียมความพร้อมจัดตามความต้องการของนักศึกษาโดยวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อจะได้จัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการ

“ตอนนี้ทุกโรงเรียนมีความพร้อมและมีความตั้งใจในการเปิดโรงเรียน โดยที่ผ่านมาได้ประชุมหารือถึงการเตรียมความพร้อม และประเมินนักเรียนในทุกระดับชั้นสถานตัวชี้วัดไหนที่ยังไม่บรรลุก็จะได้ทำการซ่อมเสริมให้กับนักเรียน” เลขาธิการ กศน. กล่าว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด