ข่าว

ประชุมแก้ปัญหา "ค้ามนุษย์" พล.อ.ประวิตร หวังขึ้น "เทียร์ 2" ปีนี้

ประชุมแก้ปัญหา "ค้ามนุษย์" พล.อ.ประวิตร หวังขึ้น "เทียร์ 2" ปีนี้
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ตั้งเป้าขยับขึ้น "เทียร์2" ปีนี้ "พล.อ.ประวิตร" ประชุมแก้ปัญหาการค้ามนุษยที่ทำเนียบรัฐบาล ร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการ ว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ ด้านการบริหารจัดการคดีและการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 25 หน่วยงาน รวมทั้งผู้แทนสหรัฐฯ และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมด้วย

 

ประชุมแก้ปัญหา "ค้ามนุษย์" พล.อ.ประวิตร หวังขึ้น "เทียร์ 2" ปีนี้
ที่ประชุม รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ( TIP Report ) ปี 64 ที่มีพัฒนาการเชิงรุกและเป็นรูปธรรมในหลายด้าน ทั้งการพัฒนาศักยภาพและความเชื่อมั่นของผู้บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง การดำเนินคดีเชิงรุกกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง การเพิ่มความสามารถในการ สื่อสาร คัดแยกและคุ้มครองผู้เสียหาย  การดูแลสภาพจิตใจและเยียวยาผู้เสียหายอย่างเป็นธรรม  การลดเงื่อนไขและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบสวน สอบสวนและส่งต่อการค้ามนุษย์ในแรงงานภาคบังคับ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อผู้เสียหายทางกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้ยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางและคำนึงถึงบาดแผลทางจิตใจในการพิจารณาคดี

นอกจากนั้นยังได้รับทราบ การดำเนินการริเริ่มสร้างนวัตกรรมในการยกระดับการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทยสู่มาตรฐานสากลในด้านต่างๆ เช่น การจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติการบริหารจัดการคดีในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รวมทั้งการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565  การจัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระดับประเทศ การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์  การออกมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันเด็กจากการค้ามนุษย์

 

ประชุมแก้ปัญหา "ค้ามนุษย์" พล.อ.ประวิตร หวังขึ้น "เทียร์ 2" ปีนี้

โดยแผนปฏิบัติการ ฉบับนี้ มุ่งยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในทุกขั้นตอนของกลไกการส่งต่อระดับชาติ มีกลไก ทั้งขั้นตอนการเผชิญเหตุหรือรับแจ้งเหตุ ขั้นตอนคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนการคัดแยก และขั้นตอนการคุ้มครองโดยแผนปฏิบัติการดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับได้ใช้ปฏิบัติการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป ทั้งนี้ เป็นที่มั่นใจร่วมกันถึงความพยายามที่ไทยจะสามารถได้รับการพิจารณาจัดอันดับดีขึ้น เป็นเทียร์ 2 ในปี 65

พล.อ.ประวิตร  ย้ำว่า รัฐบาลตระหนักถึงความร้ายแรงของอาชญกรรมค้ามนุษย์ โดยประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ปี 58 โดยกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นต่อเนื่องมา โดยเฉพาะการดำเนินการแก้ปัญหามิติต่างๆตามข้อเสนอแนะใน TIP Report ทั้งนี้ หลังผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ได้ขยายผลสามารถสืบสวนจับกุมคดีค้ามนุษย์ได้ ถึง 188 คดีสูงกว่าปี 2563 โดยเฉพาะคดีทางสื่อออนไลน์และได้ปรับรูปแบบการทำงานเป็นแบบออนไลน์ได้แก่การคัดแยกผู้เสียหายการประชุมค่าสินใหม่ทดแทนในการพิจารณาคดีของศาลเป็นต้น

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด