ข่าว

ก.เกษตรฯ วางแนวบริหารน้ำ "ฤดูฝน 65" หนุน เกษตรน้ำฝน น้ำกิน-น้ำใช้ ห้ามขาด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมชลฯ วางแผนบริหารจัดการน้ำใน "ฤดูฝน" ปี 65 เพื่อวางแผนจัดสรรน้ำตามปริมาณน้ำต้นทุนและความต้องการใช้น้ำทุกกิจกรรม ไม่มีพื้นที่ประกาศภัยแล้ง น้ำอุปโภคบริโภคไม่ขาดแคลนและรักษาระบบนิเวศได้ดี เน้นเก็บกักน้ำให้มีปริมาณน้ำต้นทุน สนับสนุนฤดูแล้งให้ได้มากที่สุด

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวสรุปผลบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2564/65 และเตรียมรับมือ"ฤดูฝน" ปี 2565 พร้อมด้วยนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน และนางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

    ก.เกษตรฯ วางแนวบริหารน้ำ "ฤดูฝน 65" หนุน เกษตรน้ำฝน น้ำกิน-น้ำใช้ ห้ามขาด

 

โดยระบุว่า การบริหารน้ำฤดูแล้ง 64/65 กรมชลฯปฏิบัติตามมาตรการรองรับสถานการณ์การขาดแคลนน้ำฤดูแล้งทั้ง 8 มาตรการอย่างครบถ้วนจัดสรรน้ำสนับสนุนครบทุกกิจกรรมรวม22,998 ล้านลบ.ม. จากแผน 22,280 ล้าน ลบ.ม. เกินแผน 700 ล้าน ลบ.ม. ผลการเพาะปลูกทั้งประเทศรวม 8.11 ล้านไร่ (แผน 6.41 ล้านไร่)

 

ผลจากการจัดสรรน้ำอุปโภค-บริโภค ไม่ขาดแคลนน้ำรักษาระบบนิเวศมีเพียงพอ โดยเฉพาะภาคการเกษตร  เกษตรกรได้ทำการเกษตรฤดูแล้งสร้างรายได้ ถึงแม้จะมีพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มจากแผนถึง 1.7 ล้านไร่ และที่สำคัญคือผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้รับความเสียหาย อีกทั้งมีปริมาณน้ำสำรองต้น "ฤดูฝน" 19,950 ล้าน ลบ.ม.มากกว่าแผนที่ตั้งไว้ถึง 4,000 ล้าน ลบ.ม.  ทั้งหมดเป็นผลจากการบริหารจัดการโดยใช้ระบบชลประทานที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ การสร้างการรับรู้กับประชาชนต่อเนื่องในการประหยัดน้ำและสนับสนุนการทำนาเปียกสลับแห้ง

     ก.เกษตรฯ วางแนวบริหารน้ำ "ฤดูฝน 65" หนุน เกษตรน้ำฝน น้ำกิน-น้ำใช้ ห้ามขาด

 

ในส่วนของมาตรการการช่วยเหลือ กรมชลประทานได้ดำเนินการโครงการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูแล้งโดยมีการจ้างงานไปแล้ว74,904 คน (99.8%) จากเป้าหมาย75,000 คน

 

ส่วนแผนบริหารจัดการน้ำใน "ฤดูฝน 65" ได้ย้ำว่าน้ำที่ใช้สนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญจะต้องบริหารอย่างรัดกุม เป้าหมายต้องเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด การบริหารจัดการน้ำฯให้กรมชลฯยึด13 มาตรการรับมือ "ฤดฝน" ปี 2565 ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อ 3 พ.ค. 65 เป็นแนวทางการดำเนินงาน

    

นายประพิศ  จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า การบริหารน้ำในฤดูฝน 2565 ปัจจุบัน ณ 1 พ.ค.65 มีน้ำใช้การได้ทั้งสิ้น 19,755  ล้าน ลบ.ม.ได้วางแผนจัดสรรในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งประเทศ ประกอบด้วย 1.การอุปโภค-บริโภค2,329 ล้านลบ.ม.(7%) 2.การรักษาระบบนิเวศ 6,850 ล้านลบ.ม.(25%) 3.การเกษตร 22,068 ล้านลบ.ม.(69%)4.การอุตสาหกรรม 508 ล้านลบ.ม.(2%) คาดการณ์จะมีพื้นที่เพาะปลูกทั้ง ปท. 27.63 ล้านไร่  ลุ่มเจ้าพระยา 10.57 ล้านไร่และลุ่มน้ำแม่กลอง  2.24 ล้านไร่

ในช่วง "ฤดูฝน" นี้กรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำโดยส่งเสริมการปลูก "พืชฤดูฝน" ให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก ใช้น้ำชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วง หรือปริมาณฝนตกน้อยกว่าคาดการณ์

 

นอกจากการปฏิบัติตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565 แล้ว กรมได้เตรียมการรับมือปัญหาอุทกภัย โดยมีการกำหนดคน กำหนดพื้นที่เสี่ยง และได้สั่งการให้กระจายเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ ไปประจำที่ศูนย์บริหารเครื่องจักรกลที่1-7 เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยได้ทันท่วงที รวมถึงได้กำชับให้ทุกพื้นที่ติดตามการคาดการณ์พยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมในการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด