ข่าว

ชาวบ้าน ต.มะตูม ค้านการ "ถอนสภาพที่ดิน" น.ส.ล.หนองลาด ตำรวจภ. 6 ขอทำสนามกอล์ฟ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ชาวบ้าน ต.มะตูม ร้องค้านการถอนสภาพที่ดิน ตำรวจภาค 6 เตรียมทำสนามกอล์ฟ แหล่ง ท่องเที่ยว สภา อบต.มะตูม มีมติไม่รับเรื่อง ขณะที่ ส.ส.พิษณุโลก รับเรื่องช่วยชาวบ้านได้มีสิทธิ์ทำกินที่ดิน จ่อ ยื่นกมธ.ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสภาฯ ในวันที่ 25 พ.ค.นี้

10 พ.ค.2565  ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก  ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 3 หมู่ 4 และ หมู่ 6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ร่วม 100 คน นำโดยนางธารากรณ์ ดอนไพร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6  ยื่นหนังสือคัดค้านการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ในส่วนของตำรวจภูธรภาค 6   ที่ใช้พื้นที่ในที่ดิน น.ส.ล.เลขที่ 10663 จำนวน 339 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา

 

ซึ่งปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ถอนสภาพที่ดิน  โดยมีนายสมชาย เรือนก้อน และนายนพพล  เหลืองทองนารา ส.ส. พิษณุโลกเขต 2  พรรคเพื่อไทย เรื่องการขอถอนสภาพที่ดิน สาธารณะประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ในส่วนของตำรวจภูธรภาค 6   เนื่องจากหน่วยงานของตำรวจภูธรภาค 6 กับราษฎร หมู่ที่ 6  อยู่ในพื้นที่ น.ส.ล.เลขที่10 663   เนื่องจากใช้ระเบียบ การขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2515 ข้อ 7 (2)และหน่วยงานราชการ ที่มาใช้พื้นที่ หมู่ที่ 6 ประกอบด้วย

 

1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - ใช้พื้นที่ จำนวน 100 ไร่ ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2533 ข้อมูลจากสำนักงานที่ดิน อำเภอพรหมพิราม ไม่ปรากฎหลักฐาน การอนุมัติ ของกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการก่อสร้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่แล้ว ยังไม่ได้ถอนสภาพ

2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใช้พื้นที่ ในที่ดินแปลงนี้จำนวน 339 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา เป็นสถานที่ตั้งตำรวจภูธรภาค 6 ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในพื้นที่แล้ว ยังไม่ได้ถอนสภาพ

 

 

 

 

 

ชาวบ้าน ต.มะตูม ค้านการ "ถอนสภาพที่ดิน" น.ส.ล.หนองลาด ตำรวจภ. 6 ขอทำสนามกอล์ฟ

 


3. กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน - ใช้พื้นที่ 71 ไร่ 51 ตารางวา เป็นสถานที่ก่อสร้างโครงการฝ่ายมะขามสูง ดำเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จในพื้นที่แล้ว ยังไม่ได้ถอนสภาพ

4. สำนักงานปราบปรามยาเสพติด - (ปป.ส ) ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในพื้นที่แล้ว

5. กรมราชทัณฑ์ - ใช้พื้นที่ 550 ไร่ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง แต่มีการถอนสภาพที่ดินออกจาก น.ส.ล 

 

ชาวบ้าน ต.มะตูม ค้านการ "ถอนสภาพที่ดิน" น.ส.ล.หนองลาด ตำรวจภ. 6 ขอทำสนามกอล์ฟ

 

 

ทั้งนี้ ชาวบ้านได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมไปหลายหน่วยงานก็ไม่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งที่ชาวบ้านอยู่มาก่อนที่จะมีการตรวจสอบรังวัดพื้นที่ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2513 และที่ดินทำกินของชาวบ้านถูกนำไปออกเป็นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2522 โดยที่ชาวบ้านไม่เคยมีใครทราบเรื่องเลย จนกระทั่งหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาลงในพื้นที่ ชาวบ้านจึงทราบเรื่องว่าที่ดินของตนเองถูกขึ้นเป็นโฉนดหลวงแล้ว ซึ่งทางหมู่บ้านยังพอมีเอกสารหลักฐานเก่าแก่ที่พอจะหามารวบรวมได้ และพยานบุคคลที่เป็นผู้สูงอายุ ที่ยังสามารถสอบข้อเท็จจริงได้ 

 

 

ชาวบ้าน ต.มะตูม ค้านการ "ถอนสภาพที่ดิน" น.ส.ล.หนองลาด ตำรวจภ. 6 ขอทำสนามกอล์ฟ

 

 

โดยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  ได้มีมติไม่รับการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ (หนองลาด) น.ส.ล. เลขที่ 10663 ขณะที่ นายนพพล  เหลืองทองนารา ส.ส. พิษณุโลกเขต 2  พรรคเพื่อไทย ได้เข้ามารับฟังพร้อมรับปากจะนำเรื่องร้องเรียนดังกล่าว จะนำเสนอ กรรมธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ในสมัยประชุมสภาวันที่ 25 พ.ค.65 เวลา 11.20 น.

 

ชาวบ้าน ต.มะตูม ค้านการ "ถอนสภาพที่ดิน" น.ส.ล.หนองลาด ตำรวจภ. 6 ขอทำสนามกอล์ฟ

 

 

 

นางธารากรณ์ ดอนไพร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลมะตูม  เปิดเผยว่า  การมาเรียกร้องในวันนี้ เพื่อต้องการได้รับสิทธิ์ในที่ดิน เช่นเดียวกับที่รัฐขอใช้ที่ดิน โดยยืนยันว่าชาวบ้านได้ทำกินในที่ดินกว่า 200 ปี โดยมีผู้สูงอายุที่รุ่นที่ 3 อายุกว่า 90 ปี พร้อมให้ตรวจสอบสิทธิ์ในการทำกินในที่ดินมายาวนาน ก่อนขึ้นทะเบียนเป็นที่ น.ส.ล. 
 

 

ชาวบ้าน ต.มะตูม ค้านการ "ถอนสภาพที่ดิน" น.ส.ล.หนองลาด ตำรวจภ. 6 ขอทำสนามกอล์ฟ

 


นายสมชาย เถื่อนก้อน  นายก อบต.มะตูม กล่าวว่า เรื่องที่สาธารณะประโยชน์ได้รับหนังสือไว้ เพื่อยื่นกับหน่วยงานต่างๆ แต่ราษฎรที่ทำกินมาโดยตลอดกลับไม่มีสิทธิ์ในที่ดินเลย ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างมากไม่มีที่ดินทำกินและอยู่อาศัย เบื้องต้น ตนได้ช่วยเหลือชาวบ้านต่อสู้เรื่องนี้มานานหลายปี

 

สำหรับในวันนี้ทางตำรวจภูธรภาค 6 มาขอถอนสภาพการใช้ที่ดิน ในพื้นที่ 339 ไร่  เมื่อเห็นว่าทางหน่วยงานรัฐมาขอถอนสภาพ ชาวบ้านก็เรียกร้องอยากให้ช่วยถอนสภาพที่ดินให้ด้วย ชาวบ้านก็อยากมีที่ดินทำกิน ที่เหลือ 180 ไร่ พื้นที่ให้ชาวบ้านทำกินอยู่  สำหรับการลงมติสภาวันนี้ทางสภาจะไม่ลงมติให้กับตำรวจ  ส่วนการถอนที่ดินใช้ชาวบ้าน โดยขอให้ถอนสภาพให้เป็นโฉนด ทุกวันนี้ชาวบ้านต้องเช่าที่ดินทำกินมีการต่อภาษี และสอบสิทธิ์การขอใช้ที่ดินทุก 5 ปี  นอกจากนี้ชาวบ้านไม่สามารถขอทะเบียนบ้านไม่ได้ โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าบ้านที่สร้างอยู่ในที่สาธารณะไม่สามารถออกทะเบียนบ้านได้ 

 

 

ชาวบ้าน ต.มะตูม ค้านการ "ถอนสภาพที่ดิน" น.ส.ล.หนองลาด ตำรวจภ. 6 ขอทำสนามกอล์ฟ

 

 

ด้าน พ.ต.อ.อาณุ  ปิ่นทอง ผกก.สภ.พรหมพิราม ในฐานะตัวแทน ตร.ภาค 6 เปิดเผยว่า เรื่องขอถอนที่ดินสาธารณะครั้งนี้ เพื่อให้เป็นที่ดินของราชพัสดุ กรมธนารักษ์ เพื่อต้องการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและดึงดูดพี่น้องประชาชนจากนอกพื้นที่ให้มาท่องเที่ยวใน จ.พิษณุโลก เพราะมีสนามกอล์ฟและสนามกีฬา กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด นอกจากนี้ยังทำให้คนในพื้นที่มีอาชีพมีงานทำด้วย ส่วนข้อขัดแย้งที่ชาวบ้านยังไม่เข้าใจนั้นเป็นคนละประเด็นกัน เพราะในส่วนของชาวบ้านจะต้องไปพิสูจน์สิทธิในเรื่องที่ดินทำกินว่ากันไปตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

 

ด้าน นายนพพล เหลืองทองนารา ส.ส.พิษณุโลก เขต 2 พรรคเพื่อไทย ระบุว่า ได้เข้ามาช่วยเหลือเนื่องจากมีชาวบ้าน ต.มะตูม อ.พรหมพิราม ยื่นเรื่องมาถึงตนให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน เพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพื่อให้ขอถอนสภาพ น.ส.ล. มีการยกเว้นหน่วยงานราชการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการขอถอนสภาพสิทธิ์ที่ดิน

 

ดังนั้นตนจะได้นำเรื่องดังกล่าวยื่นต่อทางคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสภาผู้แทนราษฎร ได้เข้ามาศึกษาดูว่าการถอนสภาพที่ดินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของทางราชการและชาวบ้านในพื้นที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะสังเกตเห็นว่าน่าจะขาดหายในระเบียบบางตอน ซึ่งแตกต่างจากชาวบ้านที่มีการขอสภาพที่ดินเหมือนกัน โดยชาวบ้านอยู่ก่อนหน่วยงานใด ๆ มานานพอสมควร ก่อนจะมีหน่วยงานราชการเข้ามาขอใช้ที่ดินดังกล่าว  โดยตนมองเห็นถึงความขัดแย้งหลาย ๆ ส่วนมีการขอให้ที่ดินและขอถอนสภาพการใช้ที่ดินเช่นกัน สำหรับเรื่องของชาวบ้านตนจะมียื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 25 พฤษภาคม นี้ ส่วนเรื่องจะเร็วหรือช้า ขอให้ส่งหนังสือให้ทางคณะกรรมการฯ พิจารณาก่อน 
 

 

กรรณิการ์  สิงหะ ผู้สื่อข่าว จ.พิษณุโลก

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด