ข่าว

รู้จัก "Alprazolam" ยาส่งผลต่อระบบประสาท ที่พบใน 1 คนบนเรือคดี "แตงโม"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ทำความรู้จัก "Alprazolam" (อัลปราโซแลมยา) ยาที่ส่งผลต่อระบบประสาทโดยตรง ซึ่งถูกพบในพยานบุคคล 1 ราย บนเรือคดี "แตงโม"

หลังจากที่มีข่าว พบสารอัลปราโซแลม หรือ ยา "Alprazolam" ในพยานบุคคลบนเรือ 1 ราย ในคดีการเสียชีวิตของ "แตงโม" นิดา พัชรวีระพงษ์ นักแสดงสาวชื่อดัง วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับยาชนิดนี้ ซึ่งเป็นยาที่ส่งผลต่อระบบประสาทโดยตรง

 

ยา "Alprazolam" (อัลปราโซแลม) ใช้สำหรับรักษาอาการวิตกกังวล (Anxiety) และโรคตื่นตระหนัก (Panic disorders) โดยเป็นยาในกลุ่ม Benzodiazepines ที่ ออกฤทธิ์ที่สมองและระบบประสาท (ระบบประสาทส่วนกลาง) มีผลทำให้เกิดการสงบระงับ (Calming effect) โดยยาจะไปส่งเสริมฤทธิ์ของสารเคมีตามธรรมชาติในร่างกายเพิ่มมากขึ้น (สาร GABA)

 

ผลข้างเคียงของยา "Alprazolam"

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดจากการใช้ยา Alprazolam ได้แก่ ง่วงนอน เวียนศีรษะ มีน้ำลายเพิ่มมากขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงความสนใจทางเพศหรือความสามารถทางเพศ ถ้าอาการเหล่านี้ไม่ดีขึ้น หรือมีอาการแย่ลง ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที เพื่อลดความเสี่ยงต่ออาการเวียนศีรษะและหน้ามืด ให้ค่อยๆ ลุกขึ้นช้าๆ เมื่อต้องเปลี่ยนจากท่านั่งหรือท่านอน

 

วิธีใช้ยา "Alprazolam"

อ่านคำแนะนำในการใช้ยาที่ได้รับจากเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ และในทุกครั้งที่มารับยาซ้ำ หากมีคำถามใดๆ ให้สอบถามจากแพทย์หรือเภสัชกร

 

ยา "Alprazolam" อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาการถอนยา (Withdrawal reactions) ได้ โดยเฉพาะถ้าใช้ยานี้เป็นประจำเป็นเวลานาน หรือใช้ยาในขนาดสูง

 

แม้ว่ายา "Alprazolam" จะช่วยรักษาโรคให้กับผู้ป่วยหลายราย แต่ยานี้อาจทำให้เกิดการเสพติดได้ โดยความเสี่ยงอาจเพิ่มขึ้นถ้าคุณใช้ยาเสพติด หรือติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คุณจะต้องรับประทานยานี้ตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดเพื่อลดโอกาสที่จะติดยานี้

 

ยา "Alprazolam" อาจทำให้มีอาการเวียนศีรษะ หรือง่วงนอน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้คุณมีอาการวิงเวียนศีรษะหรือง่วงนอนได้มากขึ้น ห้ามขับรถ ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือทำกิจกรรมใดๆ ที่ต้องอาศัยการตื่นตัว จนกว่าคุณจะทำกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย และแนะนำให้หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์

 

คำเตือนในการใช้ยา "Alprazolam"

การรับประทานยา "Alprazolam" ร่วมกับยาในกลุ่ม Opioid เช่น Codeine, Hydrocodone อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงมาก รวมถึงการเสียชีวิต เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว แพทย์ควรให้คุณรับประทานยา "Alprazolam" ด้วยยาขนาดยาต่ำที่สุดที่ยังให้ผลการรักษากับคุณ และให้รับประทานเป็นเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และให้ไปพบแพทย์ทันที หากมีอาการข้างเคียงที่ร้ายแรง

 

เดิมประชาชนที่มีความจําเป็นต้องใช้ "Alprazolam" สามารถนําใบสั่งยาจากแพทย์แล้วนําไปขอซื้อยาดังกล่าวได้จากร้านขายยาที่มีใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 แต่นับตั้งแตวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป ซึ่ง "Alprazolam" ถูกยกระดับการควบคุมให้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 แล้ว ร้านขายยาไม่สามารถมีไว้ในครอบครอง "Alprazolam" ไว้เพื่อขายได้ ประชาชนจะต้องไปพบแพทย์และรับยาดังกล่าวตามคําสั่งของแพทย์ในสถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก ดังนั้น ประชาชนจึงสามารถครอบครอง "Alprazolam" ได้เพื่อใช้ในการรักษาตนเองตามเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นการครอบครองยาดังกล่าวโดยคําสั่งแพทย์ เช่น ใบรับรองแพทย์ ใบสั่งยา หรือเอกสารกํากับบนซองยา ซึ่งแสดงชื่อและที่อยู่ของสถานพยาบาลที่สั่งจ่าย และชื่อของคนไข้ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 63 (2) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518

 

หากเป็นการครอบครองโดยไม่ได้เป็นไปตามคําสั่งของแพทย์ตามที่กล่าวข้างต้นจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายฐานความผิดครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีบทกําหนดโทษตามมาตรา 106 คือ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาท

 

ข้อมูล : https://hd.co.th/drug-alprazolam

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ