ข่าว

"ศาสตร์เกษตร" กับพันธุ์ข้าวเก่าแก่หายาก กว่า 66 สายพันธุ์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ตลาดนัด​เศรษฐกิจพอเพียง “ศาสตร์เกษตร” กับพันธุ์ข้าวเก่าแก่และหายากกว่า 66 สายพันธุ์​ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบและเกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน​

พล.อ.อ.เสนาะ พรรณพิกุล ผอ.สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง "ศาสตร์เกษตร"เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตรระหว่าง 7-8 พฤษภาคม 2565 เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตร "เศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อให้เกษตรกรไทยพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง" 

       "ศาสตร์เกษตร" กับพันธุ์ข้าวเก่าแก่หายาก กว่า 66 สายพันธุ์

 

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพันธุกรรมข้าวท้องถิ่นและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมครั้งแรก กับการนำพันธุ์ข้าวเก่าแก่และหายากกว่า 66 สายพันธุ์ อาทิ ข้าวเล้าแตก ข้าวหอมนาคา ข้าวไร่ และอีกมากมายนำมาให้เรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบและเกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยประชาชนเยาวชนที่สนใจด้านการเกษตรร่วมเรียนรู้ สืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชปณิธาน "เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนต่อไป

 

 

       "ศาสตร์เกษตร" กับพันธุ์ข้าวเก่าแก่หายาก กว่า 66 สายพันธุ์

 

ภายในงานจัดเต็มอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ เก็บเกี่ยวองค์ความรู้ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงกว่า 8 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรสายพันธุ์ข้าวและการแปรรูป โดยอาจารย์ จรังศรี  มาดีสุขสถิตย์ หลักสูตรการทำข้าวหมากโดยอาจารย์สุธีรา  แฟงชัยภูมิ ซึ่งทั้งสอง เป็นเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.ชัยภูมิ หลักสูตรนวัตกรรมการทำนาประหยัดต้นทุนโดยอาจารย์เชาว์วัช  หนูทอง วิศวกรชาวนาแห่งละโว้ธานี จ.ลพบุรี ,หลักสูตรสบู่ธรรมชาติจากข้าวโดยอาจารย์สุพัตรา อุตสาหะ และหลักสูตรการทำหัวเชื้อ EM ใช้เอง โดยอาจารย์ชาตรี ต่วนศรีแก้ว ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา จ.นครปฐม

 

โดยเปิดให้เรียนรู้ทั้งในรูปแบบ Onsite ณ ห้องอบรมตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ซึ่งจำกัดผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คนต่อวิชา    และรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ชม ช้อป จุใจ เลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตผลเกษตรอินทรีย์มีคุณภาพ กว่า 100 ร้านค้า  ทั้งของกิน ของใช้ ผลิตภัณฑ์ แปรรูป และเมนูจากผลไม้ตามฤดูกาล อาทิ ข้าวเหนียวมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ พร้อมด้วยเมนูพิเศษมะม่วงบ่ายโบก ตำรับข้าวเหนียวมะม่วงฉบับลูกอีสานโดยเกษตรกรผู้น้อมนำหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" มาใช้ในการดำเนินชีวิต 

     "ศาสตร์เกษตร" กับพันธุ์ข้าวเก่าแก่หายาก กว่า 66 สายพันธุ์

 

ทั้งนี้พล.อ.อ. เสนาะ  พรรณพิกุล กล่าวทิ้งท้ายว่า ยังคงคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 โดยผู้เข้าเยี่ยมชมงานต้องแสดงผลการรับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีผลตรวจ ATK ที่ตรวจภายใน 72 ชั่วโมงและผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมงานและลงทะเบียนก่อนเข้าสถานที่ด้วย Application ไทยชนะหรือสมุดลงทะเบียน ร่วมกันรับผิดชอบส่วนตัวดูแลส่วนรวมเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและบุคคลใกล้ชิด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-529-2212-13 คลิกดูรายละเอียด www.wisdomking.or.th 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด