ข่าว

ครบรอบ 69 ปี "กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน"

ครบรอบ 69 ปี "กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

6 พฤษภาคม 2565 วันสถาปนา "กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน" ครบรอบปีที่ 69 โดยผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธีสดุดีและวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์ พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ อดีตอธิบดีกรมตำรวจและผู้ก่อตั้ง ตำรวจตระเวนชายแดน

       
  เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 65   พลตำรวจโท ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
เป็นประธานในพิธีสดุดีและวางพวงมาลัยสักการะอนุเสาวรีย์ พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจ และ ผู้ก่อตั้ง ตำรวจตะเวนชายแดน เนื่องในวันสถาปนา "กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน" ครบรอบ ปีที่ 69 ณ "กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน"  ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อรำลึกถึงพลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์  โดยมีผู้บังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจ
ระดับผู้กำกับการทั่วประเทศร่วมพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ยังได้ร่วมพิธีสักการะพระพุทธศรีประกายสิทธิ์ พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ "สันติเทวชยมงคล" พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ และพิธีสงฆ์ตามธรรมเนียมปฏิบัติของหน่วย
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น ในปีพุทธศักราช 2496 

 

ครบรอบ 69 ปี "กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน"

      เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น ในปีพุทธศักราช 2496 
ภายใต้สภาวะที่ประเทศไทยเผชิญกับภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่พยายามจะขยายอิทธิพลมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย ทำให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องมีมาตรการในการป้องกัน ครั้นจะมอบหมายให้หน่วยทหารดำเนินการก็ติดเงื่อนไขอนุสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศส
ที่ห้ามมิให้นำกำลังทหาร วางไว้ระยะ 25 กิโลเมตรจากแนวชายแดน หากใช้กำลังตำรวจภูธรก็มีไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตอนในของประเทศ รัฐบาลและกรมตำรวจ 

ครบรอบ 69 ปี "กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน"

     โดยพลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้น จึงจัดตั้ง “ตำรวจตระเวนชายแดน” ขึ้นมา เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาสถานการณ์ตามแนวชายแดนโดยเฉพาะ รวมถึงดำเนินการตามนโยบาย
ของทุกกระทรวง ทบวง กรม เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลคมนาคมเพื่อความมั่นคงของชาติ
โดยปัจจุบันกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดน เพื่อให้พื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงได้รับการดูแล รักษาความปลอดภัย ประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้รับการคุ้มครองให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน เพื่อความมั่นคงของประเทศ และเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนสืบไป 

 

ครบรอบ 69 ปี "กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน"

 

ครบรอบ 69 ปี "กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน"

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด