ข่าว

จัดงบฯ 1.5 ล.ให้จันทบุรีทำ "แลปเคลื่อนที่" ตรวจ ทุเรียนส่งออก ปลอดโควิด-19

มนัญญา จัดงบเร่งด่วน 1.5 ล้านให้จันทบุรีทำ "แลปเคลื่อนที่" ตรวจ ทุเรียนส่งออก ปลอดโควิด-19  เตรียม ของบกลาง ครม. 59 ล้าน สร้างแลปมาตรฐานสากลให้ จันทบุรี เป็นศูนย์กลางความปลอดภัยของฮับผลไม้ภาคตะวันออก

น.ส. มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรว่าได้ลงนามอนุมัติงบให้กับสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (สวพ.6) เพื่อใช้ในระยะเร่งด่วนสำหรับจัดซื้อวัสดุ-สารเคมี วงเงิน 1.5  ล้านบาท ใช้ในการจัดทำห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่สำหรับออกตรวจ "ทุเรียน" ในขณะนี้ที่เริ่มมีผลผลิตออกมาจำนวนมากและส่งออกไปจีนคู่ค้าสำคัญตามนโยบายปลอดโควิด100% ของรัฐบาลจีน

 

ส่วนในระยะยาวที่จะเป็นการพัฒนายั่งยืนนั้นได้เตรียมเสนอของบกลางจากคณะรัฐมนตรีวงเงิน 59 ล้านบาทตามโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้า  เพื่อให้สวพ.6 สร้าง "ห้องปฏิบัติการ(ห้องแลป)" ตรวจรับรองปัจจัยการผลิตและสินค้าเกษตรระดับมาตรฐานป้องกันเชื้อปนเปื้อนสู่คนและสิ่งแวดล้อม

 

เมื่อห้องแลปนี้แล้วเสร็จจะเป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบและให้บริการเกษตรกร ผู้ประกอบการในการผลิตและส่งออกผลไม้ปลอดภัยปลอดโรค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั้งชาวไทยและประเทศคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งมูลค่าส่งออกผลไม้สร้างรายเข้าประเทศปีละหลายแสนล้านบาท

 

สำหรับอีก 9  ล้านบาทนั้น กรมวิชาการเกษตร จะใช้ในการวิจัยพัฒนาพันธุ์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสู่การยกระดับคุณภาพการผลิตหัวพันธุ์และมันฝรั่งตามมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร  

 

หลังจากลงพื้นที่ 31 มี.ค. 65 เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาอุปสรรคการส่งออก "ทุเรียน" ของภาคตะวันออกโดยเฉพาะการป้องกันเชื้อโควิด-19 ก่อนการส่งออกได้ให้สวพ. 6 และจังหวัดร่วมกันหาสรุปข้อเสนอมาภายใน 15 วัน

  จัดงบฯ 1.5 ล.ให้จันทบุรีทำ \"แลปเคลื่อนที่\" ตรวจ ทุเรียนส่งออก ปลอดโควิด-19

 

ซึ่งสวพ.6 เสนอว่าต้องการ "ห้องแลปมาตรฐานระดับสากล" ก็มองว่าสิ่งนี้เป็นแนวทางที่ยั่งยืนสำหรับพัฒนาการส่งออกผลไม้ไทยจึงให้กรมวิชาการเกษตร ทำรายละเอียดงบประมาณ และตนได้ทำหนังสือถึงรมว.เกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณา ซึ่ง รมว.เกษตรฯได้อนุมัติเรื่องให้เมื่อ 22  เม.ย.ที่ผ่านมาเพื่อเสนอ ครม.ต่อไป เนื่องจากการสนับสนุนการส่งออกผลไม้ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลซึ่งภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตผลไม้เป็นฮับผลไม้ของไทย   

   จัดงบฯ 1.5 ล.ให้จันทบุรีทำ \"แลปเคลื่อนที่\" ตรวจ ทุเรียนส่งออก ปลอดโควิด-19

 

อย่างไรก็ตามปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรมีเครื่องมือตรวจสอบเชื้อโควิดอยู่แล้วสามารถให้บริการการตรวจหาเชื้อโควิดเพื่อการส่งออกได้ทันทีแต่ยังขาด "ห้องปฏิบัติการมาตรฐานสูง" ที่จะดูแลความปลอดภัยป้องกันการปนเปื้อนสู่คนและสิ่งแวดล้อม ผลไม้เป็นสินค้าที่ละเอียดอ่อนเน่าเสียง่ายการทำงานแข่งกับเวลาเป็นเรื่องสำคัญจึงควรมีสถานที่ที่มีความพร้อม นางสาวมนัญญา กล่าว 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันสวพ.6 มีเครื่องมือตรวจสอบRT-PCR  สำหรับให้บริการประชาชนตรวจเชื้อโควิด -19ได้ทันที  ซึ่งงบ 1.5 ล้านบาท ที่อนุมัติให้นั้นจะใช้ในระยะเร่งด่วนระหว่างวันที่ 10  เม.ย. -15  พ.ค.65  จัดทำห้องปฏิบัติการ(แลป)แบบน็อคดาวน์และจัดซื้อวัสดุ- สารเคมีเพื่อตรวจ "ทุเรียน" ก่อนส่งออกไปจีน ซึ่งห้องแลปแบบน็อคดาวน์นี้เมื่อจบภารกิจภาคตะวันออกสามารถถอดไปประกอบใช้รองรับ "ทุเรียนใต้" ได้ในระยะถัดไป 

 

สำหรับงบกลาง50 ล้านบาท ทางสวพ. 6 จะใช้สร้างอาคาร "ห้องแลปมาตรฐาน" ที่มีความปลอดภัยสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจากปัจจุบันอาศัยอาคารอื่นอยู่  แลปนี้นอกจากจะตรวจเชื้อโควิดใน "ทุเรียนส่งออก" แล้วจะเป็นศูนย์กลางในภาคตะวันออกให้บริการประชาชนในการตรวจสอบปัจจัยการผลิตทั้งดิน น้ำ ปุ๋ย พืช และวัตถุอันตราย รวมทั้งสารตกค้างหรือสารต้องห้ามตามข้อห้ามทางกฎหมายและของประเทศคู่ค้าก่อนการส่งออกด้วย

 

สำหรับผลไม้ภาคตะวันออก  สศท.6   ระบุว่าปี 65 คาดว่าจะมีผลผลิตเฉพาะทุเรียน7.4 แสนตันเพิ่มขึ้นร้อยละ29.36 ของปี 64  ที่มีปริมาณ 5.7 แสนตัน ขณะที่ทั่วประเทศประมาณ 1 -1 .2 ล้านตัน  ส่วน ปี 64 ไทยส่งออก 9.2 แสนตันมูลค่า 119,160 ล้านบาท โดยผลผลิตภาคตะวันออกจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือน พ.ค.  2565 

ข่าวยอดนิยม