ข่าว

แพ็คกระเป๋าเที่ยว "พัทลุง" สืบสานศิลป์ถิ่นโนรา ประจำปี 2565

"โรงครูขุนศรัทธา" นั้นถือว่าเป็นโรงครูใหญ่ และเป็นสถานที่ที่ขุนศรีศรัทธา ของโนรา ได้เคยฝึกสอนการรำโนราแก่ศิษย์ และเป็นที่พำนักของครูหมอโนรา

วันที่ 6 พ.ค.65 สำหรับนักท่องเที่ยวที่เตรียมเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดพัทลุง สัปดาห์หน้ามีงานสำคัญของสายโนรา 

 

ซึ่งที่ผ่านมา นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง แถลงข่าวงาน สืบสานศิลป์ถิ่นโนรา จังหวัดพัทลุง ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานนี้มีมโนราห์ชื่อดังหลายคณะของพัทลุงร่วมแสดงพิธีกรรม "โนราโรงครู" 

แพ็คกระเป๋าเที่ยว \"พัทลุง\" สืบสานศิลป์ถิ่นโนรา ประจำปี 2565

 

"โนราโรงครู" เป็นการแสดงโนรา เพื่อประกอบพิธีกรรมซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการเคารพบูชาและแสดงความกตัญญูต่อวิญญาณบรรพบุรุษโนรา เพื่อแก้บนหรือแก้เหมฺรย และเพื่อทำพิธีครอบครูโนรา และรักษาโรคต่าง ๆ พิธีกรรมโนราโรงครู เป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของผู้ที่เป็นโนรา และผู้มีเชื้อสายโนราเป็นการแสดงความเคารพและศรัทธาในครูหมอโนรา โดยเฉพาะในจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง และสงขลา และเป็นความเชื่อที่ผูกพันกับลูกหลานที่เคารพ จึงมีการบนบานทำพิธีไหว้ครูหรือเข้าโรงครูแก้บน 

 

ส่วนชาวบ้านทั่วไป ก็ได้บนบานขอความช่วยเหลือจากครูหมอโนรา ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ขอโชคลาภ ขอให้หายเจ็บป่วย หรือโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างที่เชื่อว่าเกิดจากครูหมอโนรา

 

แพ็คกระเป๋าเที่ยว \"พัทลุง\" สืบสานศิลป์ถิ่นโนรา ประจำปี 2565

 

แพ็คกระเป๋าเที่ยว \"พัทลุง\" สืบสานศิลป์ถิ่นโนรา ประจำปี 2565

 

สำหรับโนราโรงครูวัดท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง หรือที่เรียกกันว่า "โรงครูขุนศรัทธา" นั้นถือว่าเป็นโรงครูใหญ่ และเป็นสถานที่ที่ขุนศรีศรัทธา ของโนรา ได้เคยฝึกสอนการรำโนราแก่ศิษย์ และเป็นที่พำนักของครูหมอโนรา วัดท่าแคจึงเป็นต้นกำเนิดโนราโรงครู  
       

การจัดงานในครั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง สภาวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าแค ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการวัดท่าแค และเครือข่ายวัฒนธรรมทุกภาคส่วน ได้ร่วมดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมสืบสานศิลป์ถิ่นโนราจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2565 หรือ เดือน 6 ณ วัดท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 

เพื่อสืบสานพิธีกรรมและรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษครูหมอโนรา ส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ สืบสานพิธีกรรม วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ คู่กับชุมชน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้แพร่หลายในภูมิภาคอาเซียน

 

แพ็คกระเป๋าเที่ยว \"พัทลุง\" สืบสานศิลป์ถิ่นโนรา ประจำปี 2565

 

 

 


 

ข่าวที่น่าสนใจ