ข่าว

อ.อ.ป. เตรียมพัฒนา "สวนป่าสาละวิน" เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป. )เตรียมพัฒนา "สวนป่าสาละวิน" เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของ จ.แม่ฮ่องสอน

นายสุกิจ  จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า บทบาทหน้าที่ พันธกิจของ อ.อ.ป. มุ่งเน้นด้านพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้ "สวนป่า" เป็นฐานและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการบริหารจัดการ "สวนป่า" อย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม ซึ่งดำเนินการบริหารงานแบบบูรณาการร่วมกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรป่าไม้โดยการใช้การท่องเที่ยวเป็นตัวเชื่อม ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อีกวิธีหนึ่ง  

อ.อ.ป. เตรียมพัฒนา "สวนป่าสาละวิน" เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่

 

ผอ.ออป. กล่าวต่อไปอีกว่า "สวนป่าสาละวิน" อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็น "แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์" เนื่องจากจากลักษณะของพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 800 เมตร มีธารน้ำพุร้อนธรรมชาติซึ่งต้นกำเนิดของธารน้ำร้อนมีลักษณะเป็นบ่อน้ำมีน้ำไหลออกจากซอกหินเป็นบ่อ ๆ มีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 79 องศาเซลเซียส

 

 

แต่ละบ่อธารน้ำจะไหลรวมกันมาเป็นลำธารน้ำอุ่น ไหลลงสู่ลำห้วยแม่สะเรียงและแหล่งน้ำร้อน บ่อน้ำพุร้อนแม่อุมลอง ยังคงความเป็นธรรมชาติ ไม่มีการปรับแต่งสภาพบ่อและบริเวณบ่อแต่อย่างใด 

อ.อ.ป. เตรียมพัฒนา "สวนป่าสาละวิน" เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่

 

อ.อ.ป. คาดหวังต่อไปอีกว่า "สวนป่าสาละวิน" นอกจากจะให้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยว เป็นสถานที่พักผ่อนแล้ว ยังเป็นพื้นที่ที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนเป็นพื้นที่บริการทางด้านวิชาการต่าง ๆ การถ่ายทอดความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ การเรียนรู้ของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนการรู้จักใช้ธรรมชาติที่ถูกต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

อ.อ.ป. เตรียมพัฒนา "สวนป่าสาละวิน" เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่

 

ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวอยากมาเยี่ยมชมและเข้าสัมผัสความเป็นธรรมชาติของ "สวนป่าสาละวิน" จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของ อ.อ.ป. สามารถสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage : น้ำพุร้อนแม่อุมลอง สวนป่าสาละวิน /โทร. 081 881 5037

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ