ข่าว

'คุณหญิงกัลยา' ยกระดับ 'หลักสูตรชลกร' ดันไทยเจ้าภาพ สัมมนาน้ำนานาชาติ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'คุณหญิงกัลยา' ยกระดับ 'หลักสูตรชลกร' ในวทษ.พร้อมดันไทยเป็นเจ้าภาพสัมมนาน้ำนานาชาติ เตรียมเชิญรัฐมนตรีและผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำระดับโลก เข้าร่วมกว่า 30 คน ในเดือนมิ.ย.นี้ หวังขยายองค์ความรู้และความร่วมมือในระดับสากล

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกองทุนบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และประธานการจัดงาน ระบุว่า กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ได้ขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ผ่านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมากว่า 2 ปี จนเกิดเป็น "หลักสูตรชลกร” 

 

ที่ปัจจุบันได้เปิดสอนรุ่นที่ 1 ไปแล้วใน 5 วิทยาลัยเกษตรภาคอีสานนำร่อง ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม,ร้อยเอ็ด,ศรีสะเกษ,อุบลราชธานี และยโสธร และปีการศึกษา 2565 นี้จะขยายไปสู่อีก 7 วิทยาลัยฯ จากทั้ง 4 ภาค ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา,บุรีรัมย์,ขอนแก่น,อุดรธานี,ชัยภูมิ,สระแก้ว และสุโขทัย ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักเรียนสมัครเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับปีการศึกษาที่ผ่านมา

“หลักสูตรชลกรได้รับการพัฒนาขึ้นโดยบรรจุเข้าสู่หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส) โดยมีพื้นฐานจากหลักสูตรช่างกลเกษตร แล้วต่อยอด6วิชาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ใครที่เรียนจบหลักสูตรนี้ จึงเหมือนรถยนต์HYBRIDที่วิ่งได้ทั้งระบบน้ำมันและระบบไฟฟ้า น้องๆ ชลกรจึงสามารถจัดการแบบช่างกลเกษตรและจัดการน้ำได้ด้วยตัวเอง หลักสูตรนี้มีพื้นฐานจากศาสตร์พระราชา แล้วเอาความรู้จากศาสตร์สากลมาผสมผสานให้มีความทันสมัย” ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว

 

สำหรับองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำนั้นมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อให้หลักสูตรชลกรสามารถสอนได้อย่างทั่วถึง และมีมาตรฐาน ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการจัดอบรมTrain the Trainerสำหรับอาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในหลายภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการยกระดับองค์ความรู้ให้กับอาจารย์หลักสูตรชลกร โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ จึงได้มีการจัดงานสัมมนา “การบริหารจัดการน้ำนานาชาติ”WATER AND WASTE MANAGEMENT (WWM)

 

นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำระดับโลกกว่า30คนจากหลากหลายประเทศ มาร่วมให้ความรู้ ถือเป็นการยกระดับหลักสูตรชลกรทั้ง6วิชานั้นให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่งมั่นใจว่าผู้ที่เรียนจบหลักสูตรชลกรแล้วจะมีความรู้ ความสามารถในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ สามารถไปทำงานในต่างประเทศได้

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากงานสัมมนาในครั้งนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำแล้วยังมีเจ้าหน้าที่จากทางภาครัฐ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม นักวิชาการ และนักวิจัยอื่นๆ เข้าร่วมงานด้วย ดังนั้นการจัดงานครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับประเทศไทย โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาในสายอาชีวะเกษตร รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจะได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ ในระดับสากล

 

“งานสัมมนาWWM นี้เป็นงานสัมมนาเรื่องน้ำในระดับนานาชาติ มีการจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2019 ทั้งที่ประเทศอินเดีย และสหรัฐอเมริกา ถือเป็นงานที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำทั่วโลกมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความร่วมมือกัน และในปีนี้การจัดสัมมนา การบริหารจัดการน้ำนานาชาติ (WWM) จะเกิดขึ้นที่ประเทศไทย โดยร่วมกับโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับประเทศไทย” ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว

 

ทั้งนี้งานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ หรือWWMจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่16-17มิถุนายน2565 ที่โรงแรมMIRACLE GRANDโดยปีนี้เนื้อหาจะเน้นไปที่การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของประเทศในเอเชียและแปซิกฟิก ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้นอกจากนักเรียนและอาจารย์หลักสูตรชลกรจะได้รับองค์ความรู้ในระดับสากลแล้ว จะก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการต่อยอดองค์ความรู้และความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งการวางแผน การบริหารจัดการและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการน้ำร่วมกันต่อไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ