ข่าว

โคกหนองนาบุญ 108 ศาสตร์แห่ง "การเรียนรู้" ประยุกต์ใช้ เข้าใจ ปชช.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ระบบขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานราชการ กับการดำรงชีวิตของ "ชาวบ้าน" ไม่เหมือนกัน แต่สามารถไปในทิศทางเดียวกันได้

วันที่ 5 พ.ค. 65 ที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "โคกหนองนาบุญ 108" หมู่ 9 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นางสาวภัทรกร พิบูลย์ ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนิติกร นำคณะนักศึกษาหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 41 จำนวน 49 คน มาศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 

ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนิติกร กล่าวว่า ในการนำคณะนักศึกษาหลักสูตรนิติกร สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น มาศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "โคกหนองนาบุญ 108" ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และ ประสบการณ์จากสถานที่จริง เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กร และงานในหน้าที่ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในโอกาสต่อไป 

 

 

โคกหนองนาบุญ 108 ศาสตร์แห่ง "การเรียนรู้" ประยุกต์ใช้ เข้าใจ ปชช.

 

ขณะที่นายชูเกียรติ บุญมี นายกเทศมนตรีตำบลบางบาล กล่าวว่า ตนเองก็เคยศึกษาที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นแห่งนี้มาก่อน การที่นักศึกษาหลักสูตรนิติกร ได้มีโอกาสมาศึกษาดูงานเรียนรู้จากสถานที่จริง จะได้รับรู้ถึงปัญหา และการแก้ปัญหา เวลาที่มีการตรวจรับงาน ว่าขั้นตอนการทำงานในบางครั้ง ต้องมีการปรับเปลี่ยน ประยุกต์ ใช้ตามสถานการณ์

 

หากยึดตามหลักการอย่างเดียว ก็จะเกิดความขัดแย้งกับประชาชนในแต่ละชุมชนที่ไม่เหมือนกัน ตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ระบบขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานราชการ กับการดำรงชีวิตของชาวบ้านไม่เหมือนกัน แต่ก็สามารถไปในทิศทางเดียวกันได้ อยู่ที่ความเข้าใจปัญหา

 

การแก้ปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ตนเองในฐานะที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบางบาล มาหลายปี จึงรับรู้ถึงปัญหาของชุมชน และหาทางแก้ปัญหาความเป็นอยู่ของชุมชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน
 

โคกหนองนาบุญ 108 ศาสตร์แห่ง "การเรียนรู้" ประยุกต์ใช้ เข้าใจ ปชช.

 

 

โคกหนองนาบุญ 108 ศาสตร์แห่ง "การเรียนรู้" ประยุกต์ใช้ เข้าใจ ปชช.

 

ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาบุญ 108 กล่าวด้วยว่า ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ถือเป็นโรงเรียนอีกแห่งหนึ่ง ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน เป็นแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ ในชีวิตประจำวันที่มีแบบแผน หลักการในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ครอบครัว  

 

อีกทั้งยังเป็นศูนย์ฝึกทักษะ เรียนรู้ทางวิชาการของนักศึกษาจากสถาบันต่างๆได้มาศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริงตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้เรียนรู้จากการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ ที่เป็นโคก เป็นหนอง และนา ในการทำเกษตรแบบพอเพียงเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว 

 

โคกหนองนาบุญ 108 ศาสตร์แห่ง "การเรียนรู้" ประยุกต์ใช้ เข้าใจ ปชช.

 

เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าวภาคกลาง

 


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ